Báo cáo thuyết minh Kế hoạch SDĐ năm 2018 thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Danh mục công trình, dự án thực hiện năm 2018, thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về...
Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo về việc sửa đổi bổ sung kế hoạch xét tuyển giáo viên mầm non năm 2017 như sau: 1. Cơ cấu và số lượng cần tuyển: Tổng số: 50 chỉ tiêu biên chế cần tuyển chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non Hạng II,...
Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo tới (ông) bà: (Có danh sách kèm theo)
Thực hiện thông báo số 5277/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về nghỉ, lễ Tết năm 2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức chính trị - xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh thông...
Chào Xuân 2018, Thành phố Việt Trì sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật "Chào năm mới 2018" tại Sân khấu Quảng trường Văn Lang vào19h30 ngày 30/12/2017.
Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo tuyển giáo viên mầm non năm 2017 như sau: 1. Cơ cấu và số lượng cần tuyển: Tổng số: 50 chỉ tiêu biên chế cần tuyển chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non Hạng II, Hạng III, Hạng IV. Cụ thể số lượng từng...
Căn cứ Kế hoạch số /KH-UBND ngày 22/11/2017 của UBND thành phố Việt Trì về việc xét tuyển Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã năm 2017. Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo:
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Luật dân quân tự vệ ngày 23/11/2009; Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị...
PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN TIỂU HỌC NĂM 2017
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày...
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015; Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và...
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày...
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Quản lý đô thị
Đường mới tết thêm vui
10 năm chờ đợi từ khi tuyến đường Thụy Vân- Thanh Đình- Chu Hóa khởi công, với quyết tâm cao của thành ủy, UBND thành phố Việt Trì, mùa xuân Kỷ Hợi này, bà con nhân dân Thanh Đình và Chu Hóa đã được trọn niềm vui khi tuyến đường đã cơ bản...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH