HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ KHUYẾN HỌC – KHUYẾN TÀI THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 01/TB-HĐQLQ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Việt Trì, ngày 03 tháng 10 năm 2016 THÔNG BÁO Về việc Thành lập Quỹ khuyến học - Khuyến tài thành phố Việt Trì
Phú Thọ là một tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên 3.534,6 km2; trong đó diện tích miền núi là 3.359,2 km 2 , chiếm tỷ lệ 91,1% trên diện tích toàn tỉnh. Phú Thọ có 13 đơn vị hành chính cấp huyện, với tổng số 277 đơn vị xã,...
Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có có 13 trường cao đẳng, đại học do địa phương và Trung ương quản lý. Bao gồm 2 trường Đại học, 4 trường cao đẳng trực thuộc tỉnh, 07 trường cao đẳng trực thuộc Bộ, ngành Trung ương. Trong đó chủ yếu là các trường...
Tìm kiếm:  
  Quản lý đô thị
Phường Minh Nông ra mắt mô hình “ phân loại rác thải tại hộ gia đình”
Hưởng ứng năm văn minh đô thị năm 2018, Ngày 20/05/2018 tại nhà văn hóa khu Thông Đậu phường Minh Nông, BCĐ cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch” phường chỉ đạo chi hội phụ nữ khu Thông Đậu ra mắt mô hình “Phân loại rác thải...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Hôm nay

26-34°C
24/07

27-33°C
25/07

26-28°C