Những năm qua, Ban chỉ huy quân sự phường Gia Cẩm đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng dự bị động viên của phường, tạo được những chuyển biến quan trọng.

        Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ Xây dựng, quản lý và huấn luyện lực lượng dự bị động viên trong bảo đảm sẵn sàng cho nhiệm vụ quốc phòng địa phương, nên những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự phường đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả xây dựng lực lượng dự bị động viên của phường, tạo được những chuyển biến quan trọng. Đảng ủy phường đã thường xuyên quán triệt tới các chi, đảng bộ, các ban, ngành, đoàn thể từ phường đến khu dân cư, tổ dân phố cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ tổ quốc”; đồng thời, ban hành các văn bản, chỉ thị, nghị quyết về quân sự- quốc phòng địa phương. UBND phường đã thực hiện chi trả chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ theo đúng quy định, đặc biệt quan tâm đối với quân dự bị.  Đối với công tác quản lý nguồn dự bị động viên ở Phường Gia Cẩm được triển khai chặt chẽ, tỷ mỷ theo đúng hướng dẫn. Điều tra lập phiếu nắm chắc chuyên nghiệp quân sự, qua các đợt phúc tra, đăng ký thường xuyên nắm chắc di biến động, sổ sách quản lý được lập và thống nhất với các khu dân cư. Vì vậy, phường Gia Cẩm đã có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện, vững chắc và hiệu quả công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên. Phường đã tổ chức rà soát đăng ký quân nhân dự bị thường niên vào tháng 4 hàng năm. Hiện nay, số quân nhân dự bị phường là 108 đồng chí, trong đó có 7 đồng chí sỹ quan, 9 đồng chí hạ sỹ quan đã được biên chế vào các đơn vị Dự bị của thành phố. Năm 2018 phường Gia Cẩm đã chọn cử 02 đồng chí quân nhân dự bị tham gia luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ của thành phố; điều động 02 đồng chí quân nhân dự bị thuộc biên chế tiểu đoàn bộ binh 1 thành phố tham gia tập trung huấn luyện 15 ngày tại Yên Dưỡng, Cẩm Khê.

        Từ việc làm tốt công tác quản lý nguồn dự bị động viên ngay tại cơ sở nên khi có quyết định giao chỉ tiêu động viên huấn luyện, động viên kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị hàng năm của của Thành phố, UBND phường huy động quân số đạt 100%.

        Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phường Gia Cẩm cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức trong công tác xây dựng nguồn dự bị động viên ở cơ sở và huy động lực lượng dự bị động viên  khi có lệnh của cấp trên như: Việc huy động nguồn gặp nhiều khó khăn do các đối tượng trong độ tuổi lao động đi làm ăn ở xa, đi xuất khẩu lao động hoặc đi lao động ở tỉnh khác; công tác giải quyết việc làm cho đối tượng là quân nhân dự bị, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương còn hạn chế; việc hỗ trợ các đồng chí tham gia tập huấn, huấn luyện chưa đáp ứng được nhu cầu.

        Để tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời làm tốt công tác xây dựng nguồn dự bị động viên ở cơ sở và huy động lực lượng dự bị động viên  khi có lệnh của cấp trên, trong thời gian tới , phường Gia Cẩm xác định cần tiếp tục có những giải pháp đồng bộ, phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bảo đảm sẵn sàng động viên thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, Ban Chỉ huy Quân sự phường xác định sẽ tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của chính quyền; năng lực, trách nhiệm của chỉ huy, cơ quan tham mưu các cấp đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên; Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lực lượng dự bị động viên. Căn cứ vào tình hình thực tế, nhiệm vụ để đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, đạt hiệu quả. Huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị và của toàn dân chăm lo xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ số lượng và chất lượng, thực sự là lực lượng chiến lược hùng hậu của khu vực phòng thủ địa phương. Đồng thời, phường Gia Cẩm sẽ tập trung tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dự bị động viên. Đây là khâu then chốt, quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên, đảm bảo khả năng động viên nhanh và sẵn sàng chiến đấu được ngay trong mọi tình huống. 

        Lực lượng dự bị động viên “vừa là quân, vừa là dân”, vừa tham gia lao động sản xuất ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Vì vậy, Gia Cẩm xác định cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan, ban, ngành, các địa phương nhận nguồn để bảo đảm chất lượng huấn luyện, động viên thực hiện nhiệm vụ và bảo đảm chế độ, chính sách đối với lực lượng dự bị động viên, bảo đảm cho lực lượng dự bị động viên của phường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới./.

Thanh Huyền
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác phong cách nêu gương
Theo Bác, nêu gương trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm.
  Quản lý đô thị
Xây dựng Việt Trì là đô thị văn minh, văn hóa
Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) xác định: xây dựng đô thị văn minh - văn hoá là một trong 03 khâu đột phá nhằm đưa Việt Trì xứng tầm là một trong 12 trung tâm vùng của cả nước và trở thành...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH