Tăng cường kiểm tra, giám sát trở thành tất yếu khách quan giúp cho Ðảng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu góp phần hoàn thành vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 9 tháng đầu năm 2019, cùng với việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ thành phố Việt Trì đã chủ động đề ra nhiều biện pháp lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng nói chung, trong đó công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được triển khai thực hiện toàn diện, theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Ban thường vụ Thành ủy đã kịp thời phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng do Trung ương, Tỉnh ban hành đến cấp ủy cơ sở và cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, từ đầu năm đến nay, Ban thường vụ Thành ủy đã ban hành 30 văn bản lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ; Chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa UBKT Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ; Yêu cầu cấp ủy các cơ sở xây dựng chương trình công tác theo nhiệm kỳ và hàng năm, tiến hành kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được giao... Song song với đó là kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ UBKT cơ sở cơ bản đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng. Đến tháng 6/2019, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Việt Trì có 07 đồng chí (trong đó có 05 ủy viên chuyên trách và 02 ủy viên kiêm chức); Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở có 41 tổ chức, với 178 đồng chí thành viên.

9 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 84 tổ chức Đảng và 55 đảng viên (trong đó, Ban thường vụ Thành ủy tiến hành 03 cuộc kiểm tra đối với 08 tổ chức đảng và 03 đảng viên); giám sát 38 tổ chức đảng và 40 đảng viên (trong đó Ban thường vụ Thành ủy tiến hành 02 cuộc giám sát đối với 08 tổ cức Đảng). Đối tượng kiểm tra, giám sát tập trung nhiều hơn vào cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, các đồng chí là cấp ủy, ủy viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào kiểm tra việc lãnh, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở (nhiệm kỳ 2015 – 2020); việc tổ chức nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, việc thực hiện chương trình hành động số 49-CTr/TU của Ban thường vụ Thành ủy; công tác bố trí, sắp xếp cán bộ không chuyên trách khu dân cư; việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã góp phần giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài, tạo được lòng tin và ổn định tình hình chính trị của địa phương. Việc theo dõi, đôn đốc các tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện kết luận kiểm tra, thông báo kết quả giám sát và báo cáo kết quả thực hiện cũng được đặc biệt chú trọng hơn. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra đã có chuyển biến rõ rệt. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát, Đảng bộ thành phố kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm theo quy định, đảm bảo phương châm “Công minh, chính xác, kịp thời”, coi trọng việc giáo dục, uốn nắn những sai lệch, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đồng thời, phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, phát huy sự năng động sáng tạo của tổ chức Đảng, đảng viên và đóng góp cho việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Việt Trì đã có 24 đảng viên (trong đó cấp ủy viên các cấp là 04 đồng chí) bị thi hành kỷ luật, tăng 03 đồng chí so với cùng kỳ. Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 22 đảng viên với các hình thức kỷ luật gồm: khiển trách 14 đồng chí, cảnh cáo 06 đồng chí, khai trừ 02 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật 02 đảng viên với các hình thức kỷ luật gồm: khiển trách 01 đồng chí, khai trừ 01 đồng chí. Nội dung vi phạm chủ yếu là chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, những điều đảng viên không được làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ…

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố Việt Trì tiếp tục: tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; triển khai thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra từ đầu năm, đảm bảo chất lượng, đúng kế hoạch; giải quyết nhanh chóng, kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng các quy định của Điều lệ Đảng, tập trung giải quyết những đơn thư liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng thời, tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cấp ủy cơ sở, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát tại các Chi, Đảng bộ trực thuộc thành phố; xây dựng và ban hành Chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát thành phố năm 2020.

Từ sự chủ động, đổi mới trong công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT các cấp thời gian qua đã góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, phát triển kinh tế - xã hội đúng mục tiêu; An ninh- Quốc phòng, phòng chống tội phạm, lãng phí, tiêu cực, ngăn ngừa vi phạm được đảm bảo; nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng thành phố Việt Trì ngày càng đổi mới, phát triển./.

 

Thùy Dung – Tiến Dũng
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác phong cách nêu gương
Theo Bác, nêu gương trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm.
  Quản lý đô thị
Xây dựng Việt Trì là đô thị văn minh, văn hóa
Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) xác định: xây dựng đô thị văn minh - văn hoá là một trong 03 khâu đột phá nhằm đưa Việt Trì xứng tầm là một trong 12 trung tâm vùng của cả nước và trở thành...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH