- Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

          - Kính thưa các đồng chí Đại biểu, khách quý

          - Kính thưa các đồng chí Đại biểu Đại hội!

         Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, các kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh ủy Phú Thọ về công tác chuẩn bị đại hội và công tác nhân sự tại đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Việt Trì đã xây dựng Kế hoạch 153-KH/TU ngày 28/11/2019 về tiến hành Đại hội Đảng bộ Thành phố Việt Trì lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020-2025) tiến tới Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thành ủy Việt Trì đã tập trung chỉ đạo và các chi, đảng bộ trực thuộc đã tích cực triển khai tổ chức Đại hội cấp cơ sở đạt kết quả tốt nhất, đến hết ngày 18/6/2020, 53/53 chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 bảo đảm chất lượng và tiến độkế hoạch đề ra.

        Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, hôm nay, Đảng bộ thành phố Việt Trì long trọng khai mạc Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Đại biểu khách quý và 285 đồng chí Đại biểu đại diện cho hơn 16.000 đảng viên đang sinh hoạt tại 53 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thành phố Việt Trì về dự Đại hội.

        - Kính thưa các đồng chí Đại biểu, khách quý!

        - Kính thưa Đại hội!

        Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tình hình kinh tế chung của cả nước, diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh... song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, sự ủng hộ, giúp đỡ của các Bộ Ngành Trung ương, các sở, ban, ngành của Tỉnh; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã đoàn kết thống nhất, chủ động, sáng tạo, phát huy tối đa các nguồn lực, khắc phục mọi khó khăn, tận dụng tốt thời cơ, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XX đề ra. 

        Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hộng đồng bộ, toàn diện, trong đó tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm là đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển dịch vụ, du lịch, xây dựng đô thị văn minh văn hóa. Nhờ đó, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng khá với tốc độ tăng giá trị tăng thêm bình quân đạt 8,74%/năm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị có nhiều tiến bộ theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại; chất lượng quản lý và kỷ cương đô thị được tăng cường; công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả và đã hoàn thành sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đề ra. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục đạt kết quả toàn diện và phát huy tích cực các kết quả đã được trong những năm trước; an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững góp phần nâng cao chất lượng dân trí và đời sống Nhân dân trên địa bàn.

        Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng gắn với chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp trên địa bàn. Tăng cường phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, trọng tâm là việc giám sát, phản biện xã hội và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

        Tuy nhiên, sau năm năm thực hiện nhiệm vụ chính trị, Thành phố còn  một số khuyết điểm, hạn chế: Kinh tế thành phố phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng; một số nội dung thuộc các lĩnh vực phát triển du lịch, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, quản lý đất đai, đô thị, quy hoạchcòn hạn chế; tiến độ thi công một số dự án, công trình chậm;tình hình trật tự an toàn xã hội, phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Một số đơn vị phường, xã chậm triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ và cán bộ còn hạn chế; có đồng chí vi phạm phải xử lý kỷ luật.

        Kính thưa các đồng chí Đại biểu, khách quý.

        Kính thưa Đại hội!

        Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) sẽ tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố 5 năm vừa qua, từ đó xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ tới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất  lượng.

        Tại Đại hội sẽ thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XX nhiệm kỳ 2020 - 2025, Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XX; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khoá XIX và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXI; dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng thời sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Thành phố đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

        Để thực hiện tốt các nội dung công việc nêu trên, đề nghị các đồng chí Đại biểu dự Đại hội tập trung trí tuệ, tích cực nghiên cứu, thảo luận với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thể hiện trí tuệ tập thể đồng tâm, nhất trí cao để Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXI đạt được kết quả tốt nhất theo đúng nội dung chương trình đề ra.

         Kính thưa Đại hội!

         Trong những ngày này, toàn Đảng bộ và nhân dân Thành phố đang hướng về Đại hội với những kỳ vọng và niềm tin tưởng sâu sắc, đáp lại niềm tin ấy, Đại hội chúng ta hãy làm việc với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, thể hiện quyết tâm chính trị trong việc xây dựng hoàn thiện Nghị quyết đại hội và thực hiện thắng lợi Nghị quyết sau Đại hội.

        Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc Đại hội Đảng bộ Thành phố Việt Trì lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Kính chúc các đồng chí Đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc - Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

        Xin trân trọng cảm ơn!

Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Việt Trì
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác phong cách nêu gương
Theo Bác, nêu gương trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm.
  Quản lý đô thị
Phường Nông Trang- thành phố Việt Trì triển khai kế hoạch xây dựng các tuyến đường, tuyến phố trật tự, văn minh đô thị
Thực hiện kế hoạch của thành phố Việt Trì về xây dựng điểm các tuyến đường, tuyến phố trật tự văn minh đô thị điểm trên địa bàn 3 phường Nông Trang, Thọ Sơn và Thanh Miếu, chiều 24/9, phường Nông Trang đã tổ chức hội nghị triển khai kế...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang