Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - xã hội, HĐND thành phố do đồng chí Cao Trần Hòa - Uỷ viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế - xã hội, HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với các đơn vị: trường mầm non Hòa Phong, trường THCS Nông Trang và phòng Kinh tế Thành phố. Cùng đi có đồng chí Từ Thị Thanh Giang - Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND thành phố; các thành viên của Ban Kinh tế - xã hội, HĐND thành phố; lãnh đạo 1 số phòng, đơn vị của thành phố.

Trong những năm qua các đơn vị đã chấp hành tương đối tốt dự toán ngân sách được giao, đề cao trách nhiệm thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, chống lãng phí trong sử dụng vốn ngân sách. Nhìn chung, tình hình quản lý, sử dụng ngân sách theo dự toán năm 2017 tại các đơn vị được thực hiện đúng theo các trình tự, thủ tục, quy định về quản lý và sử dụng ngân sách, trích lập nguồn cải cách tiền lương theo quy định. Các đơn vị đều đã ban hành được quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo tính khách quan, công khai đúng nguyên tắc tài chính và luật ngân sách nhà nước. Các trường đều đã xây dựng được kế hoạch và xin chủ trương, định hướng của cấp trên trong việc vận động ủng hộ các loại quỹ, đảm bảo sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch. Trường THCS Nông Trang đã thực hiện nghiêm túc “Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân” với nhiều hình thức: trên Website nhà trường, trên bảng tin, trong các cuộc họp cơ quan.

          Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các đơn vị còn gặp một số khó khăn, hạn chế: Công tác lập và giao dự toán chưa sát với thực tế, phát sinh nhiều khoản cấp bổ sung, điều chỉnh mục đích chi; phần kinh phí tự chủ các đơn vị được giao, sau khi trừ chi lương, các khoản phụ cấp theo lương và tiết kiệm chi 10%, thì kinh phí còn lại chưa đáp ứng chi các hoạt động thường xuyên.

          Kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Trần Hòa - Trưởng ban Kinh tế- xã hội, HĐND thành phố đề nghị các đơn vị: Trong quá trình xây dựng kế hoạch dự toán, phải trên cơ sở nhu cầu, nhiệm vụ chi bám sát các tiêu chuẩn, định mức chi tiêu, đảm bảo bố trí kinh phí hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả.Thực hành tốt Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, không bố trí các khoản chi tiếp khách, hội nghị, mua sắm trang thiết bị vượt tiêu chuẩn, định mức, không đúng chính sách chế độ, các khoản ngoài nhiệm vụ chi của đơn vị. Tăng cường kỷ luật tài chính trong công tác lập báo cáo định kỳ và quyết toán ngân sách nhà nước. Đồng thời, tăng cường nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác tài chính./.

       

Huyền Trang
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Quản lý đô thị
Đường mới tết thêm vui
10 năm chờ đợi từ khi tuyến đường Thụy Vân- Thanh Đình- Chu Hóa khởi công, với quyết tâm cao của thành ủy, UBND thành phố Việt Trì, mùa xuân Kỷ Hợi này, bà con nhân dân Thanh Đình và Chu Hóa đã được trọn niềm vui khi tuyến đường đã cơ bản...
  Thông Báo
Thông Báo:Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Trưng Vương,thành phố Việt Trì.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH