Xác định làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ TP Việt Trì luôn chú trọng làm tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

      Đảng bộ thành phố Việt Trì hiện có trên 16.000  đảng viên sinh hoạt tại 53 chi, đảng bộ cơ sở; có hơn 230 đảng viên là cán bộ chủ chốt thuộc diện Tỉnh ủy và Thành ủy quản lý. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp ủy giao, UBKT Thành ủy Việt Trì đã luôn tích cực, chủ động tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện, bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra.

      UBKT Thành ủy và cơ sở đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế. Trong công tác kiểm tra, giám sát, thành phố luôn chú trọng việc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới thực hiện Cương lĩnh, Chỉ thị, Nghị quyết, các nguyên tắc tổ chức đảng. Việc thi hành kỷ luật trong Đảng đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền, xử lý thấu tình đạt lý, đảm bảo tính giáo dục, thuyết phục cao.

      Năm 2022, UBKT Thành ủy đã chủ động tham mưu giúp Thành ủy xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; hướng dẫn, đôn đốc cấp ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở cùng thực hiện. Tham mưu triển khai; xây dựng báo cáo sơ, tổng kết hoặc báo cáo đột xuất các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát đầy đủ, kịp thời như: Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”; Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 37- QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định “Những điều đảng viên không được làm”; báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch và đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ; xây dựng báo cáo, chuẩn bị hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và báo cáo phục vụ cho đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

      Bên cạnh đó, UBKT Thành ủy đã Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát; triển khai văn bản về các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của ủy ban kiểm tra các cấp; đồng thời nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện và kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết đơn thư của đảng viên và công dân theo thẩm quyền.

      9 tháng đầu năm 2022, Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 39 tổ chức đảng và 33 đảng viên, có 16 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Trong đó: Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra đối với 11 tổ chức đảng và 08 đảng viên. Cấp uỷ cơ sở kiểm tra đối với 28 chi bộ và 25 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tiến hành 02 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên.

     Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với 31 tổ chức đảng. Thi hành kỷ luật đảng đối với 16 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và chi bộ xem xét, xử lý kịp thời, áp dụng hình thức kỷ luật phù hợp, đảm bảo đúng người, đúng lỗi vi phạm, đúng nguyên tắc, thẩm quyền theo quy định.

     Công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn thư; tiếp đảng viên và công dân được thực hiện kịp thời, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài, góp phần ổn định tình hình tư tưởng đảng viên và nhân dân tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội và các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

     Hoạt động giám sát được mở rộng cả về đối tượng và nội dung nên đã kịp thời giúp tổ chức đảng và đảng viên chủ động phòng ngừa vi phạm. Từ đầu năm đến nay, Cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát đối với 21 tổ chức đảng và 21 đảng viên (Có 14 đồng chí cấp uỷ viên các cấp). Nội dung giám sát tập trung chủ yếu vào giám sát việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, của cấp ủy các cấp và pháp luật của Nhà nước; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện giám sát đối với 16 tổ chức đảng và 14 đảng viên về việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

      Thông qua kiểm tra, giám sát chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm và yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên khắc phục; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các yêu cầu sau các cuộc kiểm tra, giám sát…nên công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp ở thành phố đã từng bước đi vào chiều sâu, thực hiện thường xuyên, đồng bộ, đúng các quy định của Đảng.

      Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã đem lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố năm 2022 và những năm tiếp theo.

Thu Phương
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Quản lý đô thị
Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án tại thành phố Việt Trì
Ngày 28/7, đoàn công tác do đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án tại thành phố Việt Trì. Cùng đi có Đại tá Phạm Trường Giang - Ủy viên BTV...
  Văn minh Đô thị
Việt Trì đầu tư kết cấu hạ tầng tạo đòn bẩy thu hút đầu tư
Thành phố Việt Trì là trung tâm tổng hợp của tỉnh, là đầu tầu thúc đẩy sự phát triển chung của vùng phía Bắc Thủ đô Hà Nội và của vùng Trung du miền núi phía Bắc. Với vị trí thuận lợi, Việt Trì đã tập trung huy động các nguồn lực phát...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang