Thấm nhuần tư tưởng “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” Đảng ủy phường Nông Trang rất coi trọng công tác rèn luyện cán bộ, đảng viên, nhất là sự gương mẫu trong mọi hoạt động công tác. Kết quả đã tạo được những chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phường Nông Trang là một phường trung tâm của thành phố, số lượng dân cư đông đúc, lại là đơn vị có nhiều cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn. Hàng năm, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, không chỉ coi trọng, làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng bộ phường Nông Trang luôn đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy phường đã chú trọng khai thác lợi thế về kinh doanh đa ngành nghề, tập trung vào phát triển dịch vụ, thương mại. Toàn phường hiện nay có trên 350 doanh nghiệp vừa và nhỏ, gần 500 hộ kinh doanh. Hệ thống thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì và từng bước phát triển ổn định. Tỷ trọng và số lượng lao động trong hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng tăng, doanh thu hàng năm đạt trên 1.100 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của phường Nông Trang từng bước được tăng cường, Hệ thống giao thông được xây dựng, cải tạo mở rộng đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân với 98% các tuyến đường giao thông được trải nhựa và bê tông hóa. Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng được Đảng ủy, chính quyền phường đặc biệt quan tâm. Các thiết chế văn hóa luôn được quan tâm đầu tư xây dựng với phong trào xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư và các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện tốt. Trong năm học 2018 - 2019, 100% các trường đã hoàn thành chương trình giáo dục mầm non; chương trình giáo dục tiểu học và chương trình giáo dục THCS. 5/5 nhà trường đều tổ chức các khoá học ngoại khoá để nâng cao kiến thức và kỹ năng cho học sinh. Xếp loại thi đua có chuyển biến tích cực đạt được nhiều thành tích cao, trong đó: 29 thầy cô đạt giáo viên dạy giỏi các cấp, 1.468 học sinh giỏi : 917 giải cấp trường, 203 giải cấp thành phố, 142 giải cấp Tỉnh, 44 giải cấp Quốc gia, 34 giải Quốc tế. 98% số trẻ giáo dục mầm non được công nhận bé ngoan, bé chăm, 16 chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Công tác tuyển sinh năm học 2019 – 2020 đúng quy chế, đảm bảo chính xác, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở cấp học và duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục địa bàn phường. Các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội luôn được phường quan tâm chỉ đạo sát sao, đời sống nhân dân ổn định và ngày càng đi lên.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Trung – Bí thư Đảng ủy phường cho biết “ “Để có được những kết quả ấy, Đảng ủy chúng tôi xác định phải thường xuyên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các đợt học tập Nghị quyết để kịp thời phổ biến chủ trương chính sách mới của Đảng, pháp luật của nhà trước trong tình hình mới đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong phường. Tỷ lệ học tập nghị quyết luôn đạt 98%, 27/27 chi bộ đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' gắn với chủ đề học tập năm về xây dựng ý thức tôn trọng, nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân . Chúng tôi tích cực chỉ đạo các chi bộ quán triệt cán bộ, đảng viên và nhân dân đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá cách mạng.Trong đó một số chi bộ xây dựng được Nghị quyết và chương trình hành động chuyên đề có nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình của chi bộ và đạt kết quả tốt điển hình như: Chi bộ 1A, chi bộ 9 về lãnh đạo của chi bộ trong công tác dân vận khéo từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019. Chi bộ 2A, chi bộ 3, 2B, về công tác chỉnh trang đô thị khu dân cư…”

Nhiều chi bộ đã phát huy tốt vai trò nêu gương để thực hiện những công việc được giao, mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Việc nâng cấp đường giao thông khu dân cư là kết quả của việc phát huy hiệu quả vai trò gương mẫu, đi đầu của đảng viên. Sau khi xem xét các giải pháp, Chi ủy các khu dân cư đã ra nghị quyết vận động đảng viên, nhân dân quyết tâm thực hiện. Các đồng chí cán bộ, đảng viên trong khu phố thực hiện đóng góp trước, sau đó vận động bà con đóng góp. Từng cán bộ, đảng viên tự giác soi rọi, rèn luyện bản thân về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để luôn gương mẫu, đi đầu. Đến nay, các tuyến đường giao thông khu dân cư đã được hoàn thiện, bộ mặt đô thị của phường ngày càng khang trang.

Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Ðảng ủy phường Nông Trang - Nguyễn Ngọc Anh cho biết “Bản thân tôi cùng các thành viên trong Ban Chấp hành Ðảng bộ phường luôn thực hiện trước việc nêu gương để các cán bộ, đảng viên làm theo.... Khi người đứng đầu gương mẫu đi đầu đã khích lệ tinh thần thi đua và thúc đẩy sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên trong các lĩnh vực công tác”

Cùng với đó, bộ máy Chính quyền thường xuyên được củng cố, chú trọng cải cách thủ tục hành chính và đổi mới phong cách phục vụ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội phường đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tạo lòng tin trong nhân dân.

 Bám sát các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra từ đầu năm, những tháng cuối năm 2019, Đảng ủy phường Nông Trang sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đạt và vượt so với cùng kỳ, phấn đấu cuối năm đạt trên 100% kế hoạchnăm. Tăngcườngchỉđạocôngtácxâydựngvàpháttriểnđôthịtheochươngtrình, kế hoạch đề ra từ đầu năm. Đẩy nhanh tiến việc đấu giá quyền sử dụng đất khu C đường Nguyễn Tất Thành hoàn thành trong năm 2019. Tập trung chỉ đạo công tác quản lý đô thị, quản lý trật tự xây dựng ,vệ sinh môi trường trên địa bàn, thực hiện kế hoạch “Năm trật tự văn minh đô thị2019”. Bên cạnh đó, tổ Tiếp tục duy trì ,củng cố bền vững thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhândân,đẩymạnhphongtràotoàndânbảovệanninhTổquốc,bảođảmtrậttựan toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt nắm bắt tình hình đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát TTATXH kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại khu dâncư./.

 

 

Ngọc Hà
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác phong cách nêu gương
Theo Bác, nêu gương trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm.
  Quản lý đô thị
Xây dựng Việt Trì là đô thị văn minh, văn hóa
Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) xác định: xây dựng đô thị văn minh - văn hoá là một trong 03 khâu đột phá nhằm đưa Việt Trì xứng tầm là một trong 12 trung tâm vùng của cả nước và trở thành...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH