Chiều ngày 25/6, Đảng bộ phường Tiên Cát đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND; Ủy ban MTTQ, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Bí thư chi bộ khu dân cư cùng đông đảo đảng viên đã đến dự.

Đảng bộ phường Tiên Cát hiện có 1.168 đảng viên, sinh hoạt tại 27 chi bộ trực thuộc, phần lớn đảng viên của Đảng bộ đã nghỉ hưu, nghỉ công tác, lao động, có tuổi đời, có nhận thức chính trị cao, có kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Thời gian qua, việc quán triệt, triển khai công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; việc quán triệt, tổ chức thực các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận... và thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn phường đã được Đảng uỷ, chính quyền quan tâm, làm chuyển biến về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy phường đã cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, đường lối, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các văn bản của Trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và cấp mình thành các nghị quyết, quy định, quy chế, kế hoạch, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đổi mới, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của tập thể cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, trong việc nghiên cứu, truyền đạt nghị quyết phù hợp với từng đơn vị, loại hình chi bộ để đảm bảo tính khả thi cao. Kết quả việc học tập quán triệt, triển khai các nghị quyết... tỷ lệ cán bộ, đảng viên luôn đạt 97,5% trở lên. Đảng ủy đã ban hành 994 văn bản, trong đó có 103 nghị quyết, 108 quyết định, 68 kế hoạch; 07 kế hoạch hành động; 11 chương trình hành động thực hiện và 697 văn bản khác nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị đề ra. Đảng uỷ, các Ban chi uỷ thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ Đảng viên để mỗi đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường quan điểm, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhất trí cao với chủ trương, cương lĩnh, đường lối và điều lệ Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước. Đảng ủy phường đã triển khai kế hoạch toàn khóa học tập và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Học tập chuyên đề năm 2017, 2018, 2019. Trên cơ sở đã cụ thể hóa các nội dung của chuyên đề với chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, các loại hình chi bộ. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên qua các kỳ sinh hoạt và giám sát chuyên đề được thực hiện nghiêm túc.

Hệ thống chính trị của phường đã thể hiện được tính toàn diện, trực tiếp, thường xuyên và cụ thể nhất là mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; đã tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đã thể hiện cụ thể, đầy đủ, quyền làm chủ của Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội và là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân trong phường.

Khắc phục những khó khăn, hạn chế, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ phường Tiên Cát tiếp tục phát huy tốt vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, thực hiện tốt 2 nhiệm vụ trọng tâm và 3 giải pháp đột phá tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện./.

 

Ngọc Hà – Huy Hưng
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác phong cách nêu gương
Theo Bác, nêu gương trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm.
  Quản lý đô thị
6 tuyến đường tại thành phố Việt Trì được đặt tên
Thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013-2020 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì đến năm 2030, 6 tuyến đường tại thành phố Việt Trì...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH