Phóng viên: Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết kết quả thực hiện NQ 36 của Ban thường vụ tỉnh ủy Phú Thọ về củng cố, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố Việt Trì trong những năm gần đây?

Đồng chí Đặng Trần Minh: Xác định rõ tầm quan trọng của công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong DN ngoài nhà nước, trong những năm qua Thành ủy Việt trì đã triển khai rất nghiêm túc NQ 36 của Tỉnh ủy. Ngay sau khi có Nghị quyết 36, Ban Thường vụ Thành ủy Việt Trì đã xây dựng Kế hoạch, tổ chức hội nghị triển khai đến các phòng ban, ngành, đoàn thể thành phố và các chi đảng bộ trực thuộc; ban hành Quyết định “Thành lập Ban Chỉ đạo, hướng dẫn về quy trình, thủ tục thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Tiến hành khảo sát tình hình tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên, đoàn viên công đoàn và đoàn viên thanh niên trong các doanh nghiệp; trực tiếp làm việc với các chủ doanh nghiệp để tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của việc thành lập tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước; định kỳ Thường trường trực Thành ủy kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện và chỉ đạo các biện pháp thực hiện tiếp theo để công tác triển khai thực hiện đạt kết quả tốt hơn.

Hiện nay thành phố có gần 2000 doanh nghiệp ngoài nhà nước, (không tính doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc đảng ủy khối doanh nghiệp) trong đó: Có 38 doanh nghiệp có tổ chức đảng, 378 đảng viên; 4 doanh nghiệp có từ 3 đảng viên trở lên chưa thành lập được chi bộ; 54 doanh nghiệp có từ 1 - 2 đảng viên;  Từ khi thực hiện Nghị quyết đến nay, Thành ủy Việt Trì đã thành lập mới 13 chi bộ, kết nạp được 43 đảng viên, thành lập mới 27 tổ chức công đoàn, phát triển 827 đoàn viên công đoàn; thành lập mới 16 đoàn thanh niên cơ sở, phát triển 601 đoàn viên thanh niên.

Phóng viên:  Vậy, trong quá trình thực hiện Nghị quyết 36 trên địa bàn,  thành ủy Việt Trì đã gặp những thuận lợi và khó khăn gì ?

Đồng chí Đặng Trần Minh: Trong quá trình thực hiện Nghị quyết thành phố đã có những thuận lợi như: Có sự quan tâm chỉ đạo thống nhất, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể các cấp. Đây là yếu tố rất quan trọng để việc triển khai thực hiện NQ 36 đạt kết quả. Cùng với đó hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đầy đủ và chặt chẽ từ thành phố đến cơ sở.

Bên cạnh những thuận lợi, còn có những khó khăn như: Số lượng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tuy rất nhiều, nhưng chủ yếu là doanh nghiệp quy mô nhỏ, số lượng lao động ít, nhiều doanh nghiệp hoạt động thời vụ, một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức rõ vai trò, vị trí của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp nên chưa ủng hộ cho việc thành lập. Một bộ phận công nhân, người lao động chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt là làm việc để có lương, Việc làm đời sống của người lao động còn khó khăn, thu nhập không ổn định. Đa số công nhân chỉ được ký hợp đồng ngắn hạn, hoặc có thời hạn, không thiết tha phấn đấu vào Đảng và tham gia các hoạt động đoàn thể. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động như chế độ làm thêm giờ, thời gian nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động, việc thực hiện một số điều trong bộ Luật lao động, Luật doanh nghiệp trong một số doanh nghiệp chưa được tốt. Vì vậy công việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên gặp nhiều khó khăn.

Đối với những doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng, đoàn thể thì cán bộ làm công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên chủ yếu là kiêm nhiệm, trình độ còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, do vậy chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên của một số doanh nghiệp còn hạn chế, nội dung sinh hoạt nghèo nàn, mối quan hệ giữa tổ chức đảng tổ chức đoàn thể với hội đồng quản trị, giám đốc có hạn chế, việc giám sát thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ hoạt động của DN, còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy chưa thu hút được người lao động.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, trong thời gian tiếp theo, Thành ủy Việt Trì sẽ có những chỉ đạo như thế nào để thực hiện Nghị quyết 36  tốt hơn nữa?

Đồng chí Đặng Trần Minh: Trong thời gian tiếp theo, thành ủy Việt Trì sẽ tiếp tục quán triệt và làm tốt công tác tuyên truyền về Nghị quyết 36-NQ/TU của Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp và chủ doanh nghiệp về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tiếp tục thực hiện công tác rà soát để nắm chắc số lượng tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên trong doanh nghiệp để phân công các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách đối với từng doanh nghiệp, đối với các doanh nghiệp có từ 03 đảng viên chính thức trở lên thì vận động để nhanh chóng thành lập chi bộ. Đối với các doanh nghiệp khác, nhất là doanh nghiệp có từ 1 - 2 đảng viên tập trung vận động kết nạp đảng viên để có đủ điều kiện thành lập chi bộ. Đồng thời đẩy mạnh việc phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức đoàn thể  nhất là đối với các doanh nghiệp có đông công nhân. Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tích cực phối hợp chỉ đạo công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chỉ đạo các cấp uỷ, chính quyền các địa phương cần tiếp tục quan tâm, nắm bắt và tạo điều kiện để các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tăng cường gặp gỡ, động viên, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông báo tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương đến các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng đối với các tổ chức đảng và đảng viên trong chấp hành đường lối, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời, uốn nắn, xử lý vi phạm của cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp. Từ nay đến hết năm 2020 Thành ủy phấn đấu phát triển ít nhất 8 tổ chức Đảng, 10 tổ chức Công đoàn và 10 tổ chức đoàn thanh niên. Tôi tin rằng với sự chỉ đạo tích cực và các nhiệm vụ cụ thể như vậy Thành ủy sẽ thực hiện NQ 36 của Tỉnh ủy đạt kết quả cao hơn

Xin cảm ơn đồng chí về nội dung cuộc trao đổi!

Minh Chính- Tiến Dũng
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Quản lý đô thị
Đường mới tết thêm vui
10 năm chờ đợi từ khi tuyến đường Thụy Vân- Thanh Đình- Chu Hóa khởi công, với quyết tâm cao của thành ủy, UBND thành phố Việt Trì, mùa xuân Kỷ Hợi này, bà con nhân dân Thanh Đình và Chu Hóa đã được trọn niềm vui khi tuyến đường đã cơ bản...
  Thông Báo
Thông Báo:Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Trưng Vương,thành phố Việt Trì.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH