Cùng với các địa phương khác trong cả nước, ngày 23/11, tại điểm cầu TP Việt Trì, 160 cán bộ chủ chốt của thành phố cũng đã tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII). Tới dự có đồng chí Đặng Trần Minh- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí Thường trực Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND; ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các chi, đảng bộ trực thuộc.

        Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe nội dung học tập Nghị quyết trực tuyến từ điểm cầu của Trung ương và của tỉnh; trong đó tập trung vào nội dung các Nghị quyết được ban hành tại Hội nghị Trung ương 8 như: các quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, nội dung cơ bản trong Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; kết luận về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019. Các đại biểu dự hội nghị cũng được quán triệt Nghị quyết số 35- NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và triển khai kế hoạch học tập, quán triệt, truyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng; đồng thời, được quán triệt nội dung Nghị quyết 35/ NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” của Ban thường vụ Thành ủy Việt Trì.

         Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8- Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là một hoạt động mang ý nghĩa chính trị quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức lí luận và thực tiễn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố. Qua đó, giúp các cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, những quan điểm mới và phương hướng, vận dụng các đường lối, nghị quyết của Đảng vào quá trình công tác, lao động, học tập; góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị năm 2018 và những năm tiếp theo.

        Sau hội nghị này, Thành ủy Việt Trì sẽ phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến tất cả các chi, đảng bộ trực thuộc./

Thanh Huyền - Minh Quang
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Quản lý đô thị
Giải pháp phát triển cây xanh đô thị ở thành phố Việt Trì
Cùng với chủ trương xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố du lịch, thành phố Lễ hội về với cội nguồn Dân tộc Việt Nam, thời gian qua, công tác đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị được chú trọng, bộ mặt đô thị của thành...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Hôm nay

12-15°C
14/12

13-20°C
15/12

14-20°C