Sáng ngày 15/5, Thành ủy Việt Trì phối hợp với trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ vừa làm vừa học, khóa học 2020 - 2021. Tới dự có đồng chí: Nguyễn Tường Thứ - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực – Ban tổ chức Tỉnh ủy; Đặng Trần Minh – Phó Bí thư thường trực thành ủy; Lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Thành ủy; Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố.

Trong thời gian 12 tháng, 83 học viên là cán bộ, công chức, đảng viên trên địa bàn thành phố Việt Trì được tiếp thu và tìm hiểu nội dung các học phần, gồm: Những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; Nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ, Đoàn thể nhân dân và kỹ năng lãnh đạo quản lý; Nghiên cứu thực tế, thi tốt nghiệp hoặc viết tiểu luận cuối khóa.

          Khóa học sẽ giúp học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, các vấn đề về Nhà nước và pháp luật, quản lý hành chính Nhà nước; Công tác Dân vận, Văn hóa – xã hội, quốc phòng an ninh và một số vấn đề về nghiệp vụ công tác Đảng. Từ đó, các học viên vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong thời kỳ đổi mới và xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay./.

Ngọc Hà – Huy Hưng
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác phong cách nêu gương
Theo Bác, nêu gương trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm.
  Quản lý đô thị
6 tuyến đường tại thành phố Việt Trì được đặt tên
Thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013-2020 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì đến năm 2030, 6 tuyến đường tại thành phố Việt Trì...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH