Xác định nhiệm vụ công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội lần thứ XII của Đảng để nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân Thành phố nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; từ đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống.

Để công tác tuyên truyền Đại hội đảng các cấp có trọng tâm, trọng điểm, đúng hướng; Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động tham mưu với Thành ủy Việt Trì xây dựng Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 24/3/2015 tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; phối hợp, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội của Thành ủy; phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng của Thành ủy tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay đến các chi, đảng bộ cơ sở. Đồng thời tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc, sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ văn nghệ sỹ, trí thức và nhân dân Thành phố tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 thông qua các hội nghị xin ý kiến của Thành phố, của cơ sở và tại Đại hội của các chi, đảng bộ trực thuộc. Hướng dẫn, tuyên truyền, công bố các dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp; Tham mưu cho Thành ủy tổ chức họp báo gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn để thống nhất nội dung tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình Thành phố làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, đạt được những kết quả cụ thể như: Duyệt maket trang trí trong và ngoài hội trường Trung tâm BDCT TP, phông chính, băng rôn ngoài sân, cổng… đảm bảo đẹp, trang trọng, đúng quy định. Tuyên truyền trực quan trên 10 đường phố; Đường vào Trung tâm BDCT Thành phố, nơi diễn ra Đại hội; Trang trí tại trụ sở cơ quan Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố… với 375 hộp đèn, 42 Ban nơ, 40 Băng rôn, 100 Cờ dây, 12 Áp phích, 600 Cờ đuôi cá,  1.000 hồng kỳ. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố, Phòng Văn hóa & TT  lựa chọn các nhân tố tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân thành phố chào mừng Đại hội; Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan hướng dẫn, tổ chức gắn biển các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XX tại 8 phường, xã: Sông Lô, Phượng Lâu, Thanh Đình, Vân Phú, Bến Gót, Bạch Hạc, Thanh Miếu.

Bên cạnh công tác tuyên truyền trực quan tập trung chỉ đạo, theo dõi hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố. Các hoạt động diễn ra sôi nổi thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ thành phố. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể theo tiêu biểu như: Hội diễn nghệ thuật quần chúng với 35 đơn vị tham gia. Ban Tổ chức đã trao 32 giải toàn đoàn (trong đó: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 3 giải 6, 20 giải khuyến khích), 45 giải tiết mục (trong đó: 10 giải nhất, 15 giải nhì, 20 giải khuyến khích). Lựa chọn 11 tiết mục đặc sắc công diễn tại Lễ mít tinh chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX vào tối 31/7/2015. Tổ chức Hội thao công nhân viên chức lao động TP có 28 đoàn tham gia với 150 vận động viên thi đấu 2 môn cầu lông, bóng bàn. Ban Tổ chức trao 36 giải thưởng (trong đó: Giải đôi: 8 giải nhất, 8 giải nhì, 8 giải ba; Giải đơn: 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba).

Bên cạnh đó công tác tuyên truyền về Đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng được quan tâm chỉ đạo. Đã chỉ đạo các cơ quan trong khối tuyên truyền triển khai công tác tuyên truyền về Đại hội một cách toàn diện, đồng bộ với nhiều loại hình tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; cùng với đó Đài Truyền thanh - Truyền hình TP xây dựng chuyên mục “Hướng về Đại hội Đảng bộ Thành phố Việt Trì lần thứ XX”. Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh tuyên truyền các tin, bài về Đại hội Đảng bộ thành phố; xây dựng phóng sự 15 phút phát trên sóng Đài PT-TH tỉnh, tuyên truyền trên báo Phú Thọ và báo điện tử Phú Thọ. Đặt 2 số báo hàng ngày và báo Phú Thọ cuối tuần tuyên truyền về thành phố. Kết quả: Trong tháng 7/2015, trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh đã  đăng tải và phát sóng 01 phóng sự, 248 lượt tin, bài, trên 200 ảnh. Riêng Đài Truyền thanh – Truyền hình Thành phố đã phát thanh: 106 tin, bài, đảm bảo mỗi ngày 30 phút phát sóng; 24 tin truyền hình. Trang thông tin điện tử đăng tải 74 tin, bài; trên 200 ảnh minh họa. Chuyên mục Hướng về Đại hội Đảng bộ Thành phố Việt Trì lần thứ XX (Nhiệm kỳ 2015 - 2020)được xây dựng từ ngày 02/7/2015 đến ngày 30/7/2015 có 31 tin, bài chất lượng và kịp thời. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội của Trung ương, của tỉnh thành phố về Đại hội Đảng các cấp; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp; những gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; kết quả phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các địa phương lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp; ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các văn kiện Đại hội; kết quả Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở...Đặc biệt, trong hai ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ Thành phố, Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố tổ chức phát thanh trực tiếp diễn biến Đại hội. Chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên từ thành phố đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thành phố; yêu cầu đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp.

Thông qua công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú về Đại hội Đảng bộ thành phố đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố về sự kiện chính trị quan trọng này, từ đó tạo sự ổn định và đồng thuận xã hội góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội. Qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân nhân hiểu rõ tầm quan trọng của đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; khích lệ, cán bộ đảng viên và nhân dân tiếp tục tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

Cao Trần Hòa( Ban tuyên giao thành ủy Việt Trì)
Các tin khác:
Vươn lên tầm cao mới (29/09/2015 15:06)
Tìm kiếm:  
  Quản lý đô thị
Đẩy nhanh tiến độ nâng cấp đường Đại Nải phục vụ Lễ hội Đền Hùng 2018
Để đảm bảo giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, thành phố Việt Trì đã đầu tư nâng cấp tuyến đường Đại Nải (đoạn từ nút giao A10 đường Hùng Vương đến đường Nguyệt Cư). Hiện nay, thành phố đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH
Hôm nay

25-28°C
25/04

23-25°C
26/04

22-26°C