Thực hiện Công văn số 74 - CV/TU, ngày 15/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị. Để đảm bảo tính liên tục trong thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” từ nay đến khi có quyết định mới của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu UBND Thành phố, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, các chi đảng bộ trực thuộc tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

 1. Xây dựng nội dung tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành các chuyên đề cụ thể trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc học tập và làm theo Bác cùng với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân Bính Thân, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2015 và các năm trước đây trong sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, đoàn thể và sinh hoạt ở các cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị để lựa chọn những vấn đề trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế của mình, thảo luận về giải pháp tổ chức thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả,thiết thực. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và lãnh đạo chính quyền đối với việc giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm, hạn chế, yếu kém, mang lại niềm tin trong nhân dân.

4. Tùy điều kiện cụ thể, tổ chức trao đổi, tọa đàm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết 33 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" phù hợp với đặc điểm công việc của địa phương, cơ quan, đơn vị.

5. Tiếp tục nghiên cứu, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào quá trình thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/TW về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo”, nhất là trong xây dựng chương trình, đổi mới phương pháp dạy và học trong các cấp học, bậc học. Xây dựng nội dung giáo dục đạo đức của Bác đưa vào giảng dạy và sinh hoạt ngoại khóa ở nhà trường.

6. Tiếp tục thực hiện Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", chú trọng đề tài sáng tác, quảng bá về người tốt, việc tốt, nhất là về xây dựng nhân cách con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 33 - NQ/TW. Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Văn học nghệ thuật Thành phố chủ động tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, động viên văn nghệ sỹ, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

7. Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền các điển hình tiên tiến, xây dựng nhân rộng các mô hình làm tốt, cách làm sáng tạo, qua đó lựa chọn tập thể và cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị để đề nghị khen thưởng tại Hội nghị tổng kết 5 năm về thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị (sẽ có hướng dẫn cụ thể sau).

8. Đảng bộ phường, xã kiện toàn Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ đảng ủy thực hiện Chỉ thị số 03; các chi, đảng bộ cơ, quan đơn vị tiếp tục phân công lãnh đạo, cấp ủy phụ trách việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quyết định kiện toàn gửi về Thành ủy (qua Ban Tuyên giáo Thành ủy) để tổng hợp theo dõi./.

Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác phong cách nêu gương
Theo Bác, nêu gương trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm.
  Quản lý đô thị
Xây dựng Việt Trì là đô thị văn minh, văn hóa
Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) xác định: xây dựng đô thị văn minh - văn hoá là một trong 03 khâu đột phá nhằm đưa Việt Trì xứng tầm là một trong 12 trung tâm vùng của cả nước và trở thành...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH