Thực hiện Văn bản số 2749/UBND-KTN ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện các biện pháp khống chế, ngăn chặn bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Văn bản số 852/HD-SNN ngày 25/6/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ về việc Hướng dẫn tạm thời giết mổ, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Để chủ động khoanh vùng, khống chế và dập tắt ổ dịch nhanh chóng, hiệu quả, không lây lan ra diện rộng , UBND thành phố thông báo: 1. Thiết lập đường dây nóng cấp thành phố để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh tình hình dịch bệnh và tố giác các hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh nói chung và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (danh sách đính kèm). 2. Hướng dẫn tạm thời giết mổ, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (hướng dẫn kèm theo). Ủy ban nhân dân Thành phố trân trọng thông báo

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG GIÂY NÓNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN DỊCH BỆNH VÀ CÁC VI PHẠM TRONG PHÒNG CHỐNG BỆNH DTLCP

(Kèm theo văn bản số 1596/UBND-KT, ngày 27 /6/2019 của UBND Thành phố)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa bàn

Số điện thoại

I

UBND Thành phố

 

 

1

Nguyễn Hữu Nhật

Phó Chủ tich UBND TP –

Phó trưởng Ban thường trực

Toàn Thành phố

0912057113

2

Phan Thanh Dương

Trưởng phòng Kinh tế - Phó Trưởng ban

Trưng Vương,  Nông Trang

0903467766

3

Nguyễn Thị Hoa

Trạm trưởng trạm chăn nuôi và Thú y – Phó Trưởng Ban

Kim Đức, Hy Cương

0986890490

4

Phùng Thế Ngôn

Trưởng công an thành phố - TV

Bạch Hạc

0913310063

5

Đỗ Trọng Khánh

Phó Chỉ huy trưởng BCH quân sự - TV

Minh Nông

 

6

Phạm Quang Bình

Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch – TV

Tân Đức

0912581368

7

Trần Ngọc Sơn

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường – TV

Thanh Miếu

0389989757

8

Bùi Tấn Nghĩa

Trưởng phòng Quản lý đô thị - TV

Gia Cẩm

0383971668

9

Nguyễn Huy Hiền

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo – TV

Minh Phương

0913285964

10

Phan Thanh Nam

Trưởng phòng Y tế - TV

Vân Cơ

0913160606

11

Nguyễn Thu Hiền

Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin - TV

Bến Gót

0932348118

12

Luyện Việt Hùng

Đội trưởng đội QLTT số 1

Hùng Lô

0945523456

13

Tạ Hữu Đông

Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình - TV

Phượng Lâu

0985488466

14

Nguyễn Quốc Tuấn

Phó trưởng phòng Kinh tế- TV

Vân Phú, Dữu Lâu

0912634429

15

Nguyễn Văn Thái

Phó trưởng phòng Kinh tế - TV

Các chợ trên địa bàn Thành phố và Thanh Đình

0982068071

16

Phạm Văn Mến

Chủ tịch UBMT TQ - TV

Tiên Cát, Sông Lô

0912243093

17

Nguyễn T.Kim Khánh

Chủ tịch Hội phụ nữ - TV

Thọ Sơn

0906076568

18

Nhạc Văn Tiến

Chủ tịch Hội nông dân – TV

Chu Hóa

0913348638

 

19

Trần Quốc Tiến

Chủ tịch Hội cựu chiến binh – TV

Thụy Vân

0382722684

21

Vũ Thị Thu Hằng

Bí thư Thành đoàn Việt Trì - TV

Tân Dân

0983835584

II

UBND các phường, xã

1

Lê Thế Thắng

Chủ tịch phường Bạch Hạc

Bạch Hạc

0978357586

2

Đỗ Hữu Kửu

Chủ tịch phường Thanh Miếu

Thanh Miếu

0936344888

3

Đinh Tuấn Linh

Chủ tịch phường Thọ Sơn

Thọ Sơn

0915003951

4

Trần Ngọc Sơn

Chủ tịch phường Tiên Cát

Tiên Cát

0912625175

5

Nguyễn Ngọc Anh

Chủ tịch phường Nông Trang

Nông Trang

0913023845

6

Trần Thị Bích Lan

Chủ tịch phường Vân Cơ

Vân Cơ

0974614223

7

Quang Tiến

Chủ tịch phường Tân Dân

Tân Dân

0983005868

8

Đặng Văn Sỹ

Chủ tịch phường Dữu Lâu

Dữu Lâu

0913564685

9

Nguyễn Thanh Tùng

Chủ tịch phường Bến Gót

Bến Gót

0903402858

10

Lê Huy Hà

Chủ tịch phường Gia Cẩm

Gia Cẩm

0912062262

11

Nguyễn Hoàng Nam

Chủ tịch xã Phượng Lâu

Phượng Lâu

0982330608

12

Nguyễn Đức Quảng

Chủ tịch xã Sông Lô

Sông Lô

0983188558

13

Nguyễn Thị Hà

Chủ tịch xã Trưng Vương

Trưng Vương

0947514998

14

Nguyễn Văn Bằng

Chủ tịch phường Minh Nông

Minh Nông

0903446025

15

Nguyễn Mạnh Hoàn

Chủ tịch phường Minh Phương

Minh Phương

0912243040

16

Tạ Đức Hồng

Chủ tịch xã Thụy Vân

Thụy Vân

0988365946

17

Nguyễn Xuân Thành

Chủ tịch phường Vân Phú

Vân Phú

0945317888

18

Lương Chiến Thắng

Chủ tịch xã Thanh Đình

Thanh Đình

0913023190

19

Cao Quang Huy

Chủ tịch xã Chu Hóa

Chu Hóa

0982383315

20

Trần Anh Xuân

Chủ tịch xã Hy Cương

Hy Cương

0912785714

21

Nguyễn Thị Tâm

Chủ tịch xã Kim Đức

Kim Đức

0984265553

22

Nguyễn Tiến Đức

Chủ tịch xã Hùng Lô

Hùng Lô

0912895206

23

Đỗ Xuân Ngọc

Chủ tịch xã Tân Đức

Tân Đức

0974576105

 
 
 

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI

Giết mổ, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm từ lợn khi có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP)

I. QUẢN LÝ GIẾT MỔ, TIÊU THỤ SẢN PHẨM TỪ LỢN

1. Đối với cơ sở giết mổ trong phường, xã có dịch

Lợn đưa vào giết mổ phải khỏe mạnh, có xét nghiệm âm tính với bệnh DTLCP. Nếu tiêu thụ sản phẩm tại phường, xã thì không phải thực hiện xét nghiệm sản phẩm sau khi giết mổ; nếu tiêu thụ sản phẩm ở ngoài phường, xã thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút DTLCP.

2. Đối với cơ sở giết mổ trong phường, xã không có dịch

- Trường hợp lợn có nguồn gốc từ phường, xã có dịch: Lợn đưa vào giết mổ phải khỏe mạnh, có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh DTLCP. Nếu tiêu thụ trong phường, xã có dịch thì sản phẩm sau giết mổ không phải xét nghiệm vi rút DTLCP. Nếu tiêu thụ tại phường, xã không có dịch thì phải có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút DTLCP.

- Trường hợp lợn có nguồn gốc từ phường, xã không có dịch: Lợn đưa vào giết và sản phẩm của lợn sau khi giết mổ không cần phải xét nghiệm vi rút DTLCP. Sản phẩm được tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Nếu tiêu thụ ngoài tỉnh thì phải được kiểm dịch theo quy định.

3. Một số yêu cầu bắt buộc khác

- Cơ sở giết mổ phải đảm bảo điều kiện ATTP theo quy định.

- Lợn đưa vào giết mổ phải khỏe mạnh và có xác nhận nguồn gốc theo văn bản số 335/SNN-CNTY ngày 18/3/2019 của Sở NN và PTNT.

- Hiệu lực của phiếu trả lời kết quả xét nghiệm: Đối với lô hàng đăng ký vận chuyển để giết mổ có giá trị trong vòng 10 ngày kể từ ngày trả lời kết quả. Đối với sản phẩm sau giết mổ chỉ có giá trị đối với lô hàng đó.

- Yêu cầu đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm từ lợn: chỉ được buôn bán sản phẩm từ lợn có xác nhận nguồn gốc và có kiểm soát của cơ quan thú y.

II. HƯỚNG DẪN LẤY MẪU XÉT NGHIỆM BỆNH DTLCP.

1. Loại mẫu xét nghiệm

- Mẫu máu: Áp dụng khi lấy mẫu lợn sống để vận chuyển đến cơ sở giết mổ.

- Mẫu thịt: Áp dụng khi lấy mẫu giám sát tại cơ sở giết mổ, bảo quản sản phẩm từ lợn sau giết mổ.

2. Số lượng mẫu

2.1. Đối với cơ sở chăn nuôi lợn được giám sát dịch bệnh

STT

Lô lợn chuẩn bị xuất bán (con)

Số lượng mẫu đơn cần lấy/lô lợn

(mẫu)

Số lượng mẫu gộp để xét nghiệm/lô lợn

(mẫu)

1

Dưới 100 con

05

01

2

Từ 100 đến 200 con

15

03

3

Trên 300 con

30

06


2.2. Đối với cơ sở chăn nuôi lợn chưa được giám sát dịch bệnh

STT

Lô lợn chuẩn bị xuất bán (con)

Số lượng mẫu đơn cần lấy/lô lợn

(mẫu)

Số lượng mẫu gộp để xét nghiệm/lô lợn

(mẫu)

1

Dưới 100 con

10

02

2

Từ 100 đến 200 con

30

06

3

Trên 300 con

60

12

 

2.3. Đối với trường hợp xuất bán sản phẩm từ lợn

STT

Loại hình cơ sở

Số lượng mẫu đơn cần lấy/lô

(mẫu)

Số lượng mẫu gộp để xét nghiệm/lô

(mẫu)

1

Cơ sở giết mổ tập trung, cơ sở bảo quản sản phẩm lợn sau giết mổ

15

03

2

Cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

05

01

 

3. Lấy mẫu, gửi mẫu và chi phí xét nghiệm đối với chủ cơ sở chăn nuôi, giết mổ

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm bệnh DTLCP và gửi mẫu hoặc đề nghị Trạm Chăn nuôi và Thú y hỗ trợ gửi mẫu đến cơ quan xét nghiệm. Quá trình lấy mẫu phải báo với Trạm Chăn nuôi và Thú y để giám sát.

- Chi trả toàn bộ chi phí (vật tư, công lấy mẫu, vận chuyển mẫu và chi phí xét nghiệm mẫu) để xuất bán lợn, sản phẩm từ lợn theo quy định./
.

Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng cầm quyền trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như toàn bộ di sản tư tưởng và cuộc đời hoạt động hơn 60 năm của Người là một kho báu vô giá để lại cho chúng ta hôm nay và muôn đời sau. Di chúc của Người là lời dặn dò cuối cùng, là một sự tổng kết...
  Quản lý đô thị
Việt Trì triển khai thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường
Nhằm tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác thu và chống thất thu ngân sách, UBND thành phố Việt Trì triển khai thực hiện việc thu phí đỗ xe ô tô dưới lòng đường đối với...
  Thông Báo
Quyết định về việc công khai danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" năm 2020
Quyết định về việc công khai danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú" năm 2020 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ - NĂM 2020 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH