Thành phần kinh tế tập thể, nếu phát triển đúng hướng sẽ là yếu tố và động lực cơ bản để đổi mới tư duy, nâng cao trình độ sản xuất trên mọi phương diện cho người dân. Tại thành phố Việt Trì, kinh tế tập thể bước đầu khẳng định vai trò, đem lại hiệu quả kinh tế trong khu vực nông nghiệp nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.

Từ khi chuyển đổi và hoạt động theo Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012, nhìn chung kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố được củng cố, mô hình tổ chức HTX được sắp xếp lại theo hướng linh hoạt và đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thành viên. Hoạt động của một số HTX đa dạng hơn, theo xu hướng sản xuất kinh doanh tổng hợp, gắn với dịch vụ, phục vụ lợi ích cho HTX và thành viên. Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX cụ thể, rõ ràng hơn; nội dung và quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ bước đầu mang lại hiệu quả, tạo việc làm thường xuyên cho thành viên. Các HTX thành lập mới tuân thủ theo các quy định của Luật HTX năm 2012, có nhiều loại hình hợp tác đa dạng, thực hiện đúng nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, tự chủ trong nguồn vốn và hoạt động kinh doanh của từng HTX.

Trên địa bàn thành phố hiện có 7 tổ hợp tác có đăng ký hoạt động với chính quyền cơ sở; 20 HTX hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp, thủy lợi, điện năng, thủy sản, lâm nghiệp; 8 HTX hoạt động trong lĩnh vực khác; 10 quỹ tín dụng nhân dân. Tổng số thành viên trong các HTX, quỹ tín dụng là gần 28.000 người. Các HTX hiện có trên 15.000 thành viên, tổng lợi nhuận sau thuế của các HTX năm 2018 ước đạt trên 5 tỷ đồng. Đối với các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở hiện có khoảng 13.000 thành viên, lợi nhuận đạt trên 8 tỷ đồng.

Quá trình đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đã góp phần giải quyết việc làm cho lao động, củng cố quan hệ kinh tế nông thôn. Kinh tế tập thể đã thể hiện vai trò dẫn dắt, hỗ trợ và đảm nhiệm những công việc mà từng hộ nông dân làm không hiệu quả hoặc không làm được, đồng thời, HTX có vai trò bảo vệ quyền lợi cho thành viên tham gia. HTX mỳ gạo Hùng Lô, xã Hùng Lô là một trong những HTX điển hình trong việc làm đầu mối tiêu thụ sản phẩm cho thành viên. HTX được thành lập năm 2016 với 9 thành viên, từ khi ra đời, HTX cung ứng dịch vụ đầu vào về gạo và thu mua sản phẩm cho các thành viên để đóng gói, cung cấp cho thị trường đảm bảo chất lượng theo đúng quy trình sản xuất HTX đề ra.

Ông Cao Đăng Duy - Giám đốc HTX cho biết: Trung bình mỗi tháng HTX sản xuất và tiêu thụ khoảng 25 tấn mỳ gạo, tạo việc làm cho trên 15 lao động địa phương, doanh thu đạt 4 tỷ đồng/năm. HTX ra đời không chỉ giữ vai trò trong xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hàng năm mà là đơn vị kinh tế dẫn dắt, trợ giúp hộ nông dân. HTX tổ chức sản xuất, cung cấp dịch vụ giá rẻ, chất lượng cao, an toàn và thay thành viên kết nối với các doanh nghiệp để tiêu thụ mỳ gạo trên thị trường. Ngoài ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với một số doanh nghiệp, siêu thị, hiện nay HTX đã liên kết xây dựng được đầu mối bán buôn tại 8 tỉnh trên cả nước.

Tuy nhiên, trong hoạt động của các HTX còn một số hạn chế do việc tổ chức sản xuất chưa chủ động, thiếu tính bền vững, chưa tạo được sự đột phá trong sản xuất kinh doanh. Hoạt động của nhiều HTX còn thiếu định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh chưa phù hợp; quy mô của HTX còn nhỏ, trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý HTX còn hạn chế. Nguồn lực nội tại như vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực, của một số HTX hạn chế, chưa xây dựng được phương án sản xuất, kinh doanh dịch vụ hợp lý, không có vốn tích lũy để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, thành phố sẽ tiếp tục kiện toàn, đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX; phối hợp hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý và tổ chức sản xuất, kinh doanh cho các ngành nghề, lĩnh vực. Tạo điều kiện để các HTX tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học trong sản xuất. Và một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng mô hình HTX điển hình, UBND thành phố yêu cầu các xã, phường xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp của địa phương năm 2019, trong đó, mỗi địa phương chỉ đạo xây dựng mô hình kinh tế hợp tác phù hợp với ngành hàng chủ lực, thế mạnh của địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển để tổng kết, đánh giá, nhân rộng; ưu tiên các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp là đầu mối tiếp nhận, triển khai thực hiện các mô hình liên kết sản xuất, ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật cho thành viên và nông dân.

 

 

PTĐT
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác ở tinh thần nêu gương
Năm 1947, Đảng bộ và nhân dân xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì vinh dự và tự hào khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm nơi ở, làm việc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đó là dấu son tiếp thêm động lực cho địa phương trong chặng...
  Quản lý đô thị
Tổ 2, khu Việt Hưng, phường Bến Gót: xã hội hóa làm đường giao thông
Để thuận lợi trong việc đi lại cũng như góp phần cùng thành phố chỉnh trang, xây dựng diện mạo đô thị đẹp hơn, 12 hộ dân thuộc tổ 2, khu Việt Hưng, phường Bến Gót đã cùng nhau góp của, góp công cải tạo, nâng cấp lại đoạn đường khu dân cư...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang