Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong ba khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 13 – NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI “về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”, thành phố Việt Trì đã tập trung chỉ đạo thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng theo Nghị quyết số 32 – NQ/TU ngày 10/7/2012.

Nghị quyết số 32 – NQ/TU ngày 10/7/2012 của Ban thường vụ thành ủy về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thành phố Việt Trì đến năm 2015 đã được cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở quán triệt, triển khai và nghiêm túc thực hiện một cách có hiệu quả. Trong giai đoạn từ 2011 – 2015, thành phố đã tăng cường huy động các  nguồn lực, đặc biệt là tranh thủ các nguồn lực của Bộ, ngành, tỉnh, nguồn vốn đầu tư của nước ngoài. Kết quả, tổng vốn huy động cho đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố đạt trên 21 tỷ 600 triệu đồng, tăng hơn 3 lần so với giai đoạn 2006 – 2010. Một số nguồn vốn huy động đạt cao so với kế hoạch như vốn đầu tư qua Bộ, ngành, Doanh nghiệp nước ngoài, vốn qua ngân sách tỉnh. Nhiều lĩnh vực đã được tích cực đầu tư như giao thông, thương mại, hạ tầng đô thị, cấp thoát nước và vệ sinh môi trường… đã tạo điều kiện phát triển ngành thương mại, dịch vụ và nâng cao chất lượng đô thị của thành phố trong 5 năm qua. Thành phố đã chú trọng chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, xử lý các vướng mắc để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, đặc biệt quan tâm triển khai các dự án từ nguồn vốn ADB đạt kết quả. Công tác quản lý Nhà nước về đầu tư phát triển có nhiều cố gắng và ngày càng tiến bộ. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tiến hành thường xuyên, qua đó đã phát huy tốt quy chế dân chủ, vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể, của nhân dân trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản, nhờ đó đã kịp thời phát hiện và xử lý những thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Có thể thấy, việc huy động vốn đầu tư qua ngân sách thành phố và xã, phường còn thấp, chưa đảm bảo chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Cụ thể, thành phố đạt trên 60%, xã, phường đạt 19% so với kế hoạch. Việc huy động nguồn lực đầu tư ở một số lĩnh vực, dự án còn chưa cao, nhiều dự án công trình chưa đảm bảo tiến độ kế hoạch; kết cấu hạ tầng tuy khá nhưng còn thiếu sự đồng bộ, chưa thu hút được các dự án lớn có tính đột phá; một số công trình tuy đã hoàn thành nhưng chậm lập hồ sơ quyết toán theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới, việc đầu tư xây dựng hoàn thiện, đồng bộ theo hướng hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng phải được xem một trong những ưu tiên hàng đầu trong mục tiêu, định hướng phát triển của Việt Trì. Việc triển khai đầu tư xây dựng một hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại đòi hỏi nguồn lực đầu tư rất lớn, trong điều kiện nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước dành cho đầu tư không nhiều và trong điều kiện ngân sách thành phố cũng còn gặp nhiều khó khăn là một trong những thách thức lớn, đòi hỏi phải linh hoạt, chủ động tranh thủ, huy động các nguồn vốn đầu tư ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước của địa phương. Trong thời gian tới phải huy động ngày càng nhiều đầu tư của xã hội cho phát triển kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh xã hội hóa việc đầu tư, thực hiện đa dạng hóa hình thức đầu tư, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia phát triển kết cấu hạ tầng.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Việt Trì trong giai đoạn 2016 – 2020, Ban thường vụ thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị cùng thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong trong thời gian tới. Cụ thể, một số mục tiêu cơ bản như huy động vốn đầu tư toàn xã hội của cả giai đoạn đạt gấp 1,5 lần so với giai đoạn 2011 – 2015, trong đó, vốn đầu tư từ Bộ, ngành, doanh nghiệp Nhà nước, ngân sách tỉnh, thành phố, xã phường và vốn ODA, ADB đạt trên 12 tỷ 400 triệu đồng; vốn của doanh nghiệp và tư nhân đạt trên 12 tỷ 500 triệu đồng, vốn đầu tư FDI và vốn tài trợ khác đạt trên 8000 tỷ đồng.

         Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở cần được tăng cường trong việc huy động nguồn lực đầu tư, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, tư nhân và người dân tham gia vào các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản để thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn. Việc triển khai thực hiện có hiệu quả khâu đột phá về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong giai đoạn 2016 – 2020 cần phải đa dạng hóa các hình thức huy động vốn và đầu tư, quan tâm đến cơ cấu vốn huy động theo hướng tăng nguồn vốn huy động tư nhân, doanh nghiệp ngoài Nhà nước… phấn đấu trong nhiệm kỳ thu hút vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 33.400 ty đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Các dự án đầu tư trên các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, thương mại du lịch, giáo dục đào tạo và y tế, văn hóa, thông tin và thể thao, cấp thoát nước, điện chiếu sáng… cần đảm bảo thực sự chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ. Trong đó, ưu tiên nguồn vốn cho các dự án trọng điểm như Khu du lịch Văn Lang, quảng trường Hùng Vương, Trung tâm thương mại, các nút giao thông; khu nhà ở dân cư, các trường học và thiết chế văn hóa xã, phường trên địa bàn.

Thành phố tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đặc biệt, chú trọng triển khai có hiệu quả  khâu đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng đã được Nghị quyết Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XX xác định nhằm đưa thành phố Việt Trì  trở thành đô thị trung tâm, là động lực phát triển quan trọng của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ sớm trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam./.

Ngọc Hà
Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng cầm quyền trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như toàn bộ di sản tư tưởng và cuộc đời hoạt động hơn 60 năm của Người là một kho báu vô giá để lại cho chúng ta hôm nay và muôn đời sau. Di chúc của Người là lời dặn dò cuối cùng, là một sự tổng kết...
  Quản lý đô thị
UBND thành phố nghe báo cáo chỉnh trang đô thị thành phố Việt Trì năm 2019
Ngày 27/9, UBND thành phố Việt Trì tổ chức hội nghị nghe báo cáo công trình chỉnh trang đô thị thành phố Việt Trì năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí Phó chủ tịch HĐND,UBND thành phố: Nguyễn Văn Vấn, Nguyễn Hữu Nhật, Từ Thị Thanh Giang,...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang
Dự báo thời tiết
THỜI TIẾT CÁC TỈNH