Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
Cập nhật ngày: 14/09/2020 12:53
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ thông báo đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ. Địa chỉ: Tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3844 209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND thành phố Việt Trì. Địa chỉ: Số 1166 Đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3 847 184

   3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Quyền sử dụng sáu mươi (60) ô đất ở thuộc địa bàn các phường, xã: Tân Dân, Dữu Lâu, Trưng Vương, Phượng Lâu, Kim Đức, Hùng Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. (Có bảng kê chi tiết kèm theo)

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của các ô đất đấu giá: Đất đã được UBND thành phố Việt Trì thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở.

4. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: ĐẤU GIÁ BẰNG BỎ PHIẾU GIÁN TIẾP.

- Phương thức đấu giá: Trả giá một vòng theo phương thức trả giá lên.

5. Bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 08/9/2020 đến ngày 25/9/2020 trong giờ làm việc hành chính, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

6. Xem tài sản đấu giá:

Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 15/9/2020 khách hàng có nhu cầu liên hệ với Trung tâm để được hướng dẫn xem ô đất trên thực địa hoặc sơ đồ của ô đất trong giờ làm việc hành chính

7. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá:

- Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá cùng phiếu trả giá gửi qua đường bưu điện bằng hình thức “Gửi bảo đảm” đến địa chỉ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ.

- Thời gian nhận từ ngày 08/9/2020 đến 17h00 phút ngày 25/9/2020 trong giờ làm việc hành chính (tính theo thời gian Trung tâm nhận được hồ sơ từ nhân viên bưu tá).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật liên quan đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

 

8. Nộp tiền đặt trước:

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm:

                - Tài khoản số: 10.36.36.6666 tại Ngân hàng Vietcombank Phú Thọ

- Hoặc tài khoản số: 42110000320858 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Thời gian nộp trong 03 ngày: 23/9/2020 , 24/9/2020, 25/9/2020.

* Lưu ý: Tiền đặt trước nộp riêng cho từng ô đất.

Ghi chú: Riêng chứng từ nộp tiền đặt trước có thể nộp cùng hồ sơ và phiếu trả giá hoặc nộp sau, nhưng phải nộp đầy đủ trước 17h00 phút ngày 25/9/2020).

9. Thời gian, địa điểm đấu giá, công bố kết quả đấu giá:

Bắt đầu từ 07h30 phút ngày 28/9/2020 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Việt Trì (Thuộc xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Gần khu liên hiệp thể thao Bảo Đà).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

           Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3 844 209.

Hoặc: Phòng Tài chính Kế hoạch UBND thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210.3 847 184./.

Lưu ý: Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ làm việc hành chính.

 

Nơi nhận:

- UBND T.P Việt Trì;

- Báo Phú Thọ (đ/t);

- Cổng TTĐT đấu giá quốc gia (đ/t);

- Cổng TTĐT UBND TP Việt Trì;

- GĐ, PGĐ sở (Ô Hải b/c và mời dự);

- Niêm yết: theo quy định;

- L­ưu: VT, HSĐG (TTr).

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Đỗ Thị Kiên Tâm

 

 

 

 

 

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC Ô ĐẤT ĐẤU GIÁ

(Kèm theo Thông báo số …/TB-ĐGTS ngày 28/9/2020)

 

STT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/ô đất)

Giá khởi điểm
 (đồng/ ô đất)

Tiền đặt trước (đồng/ ô đất)

Bước giá (đồng/ô đất)

Tiền hồ sơ

(đồng)

I

Một (01) ô đất băng 1 đường Quang Trung kéo dài thuộc tổ 3, khu Tân An, phường Tân Dân

 

 

   

 

 

Ô đất số L2

131,1

7.210.500.000

1.400.000.000

400.000.000

500.000

II

Một (01) ô đất băng 1 đường Châu Phong thuộc khu vực Đồi Cây Mốc, phường Dữu Lâu

 

 

   

 

 

Ô đất số L01

100,00

3.200.000.000

600.000.000

300.000.000

 500.000

III

Một (01) ô đất ở tại Băng 2, đường Quang Trung, phường Dữu Lâu

 

 

   

 

 

Ô đất số A01

81,90

1.474.200.000

250.000.000

100.000.000

  500.000

IV

Mười tám (18) ô đất ở tại khu Đồng Do, khu 8 (xóm Đình), xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì

 

 

   

 

1

Ô đất số L1

273,70

3.284.400.000

600.000.000

300.000.000

500.000

2

Ô đất số L17; ô đất số L18; từ ô đất số L20 đến ô đất số L32

100,00

1.000.000.000

200.000.000

100.000.000

500.000

3

Ô đất số L19

111,80

1.118.000.000

200.000.000

100.000.000

500.000

4

Ô đất số L33

195,50

2.150.500.000

400.000.000

200.000.000

500.000

V

Mười hai (12) ô đất ở tại Khu tái định cư dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa bàn xã Phượng Lâu

 

 

   

 

1

Ô đất số 11

150,00

750.000.000

150.000.000

50.000.000

500.000

2

Ô đất số 11 A

150,00

750.000.000

150.000.000

50.000.000

500.000

3

Ô đất số 12

150,00

750.000.000

150.000.000

50.000.000

500.000

4

Ô đất số 12A

150,00

750.000.000

150.000.000

50.000.000

500.000

5

Ô đất số 13

150,00

750.000.000

150.000.000

50.000.000

500.000

6

Ô đất số 13A

150,00

750.000.000

150.000.000

50.000.000

500.000

7

Ô đất số 14

150,00

750.000.000

150.000.000

50.000.000

500.000

8

Ô đất số 14A

150,00

750.000.000

150.000.000

50.000.000

500.000

9

Ô đất số 15

150,00

750.000.000

150.000.000

50.000.000

500.000

10

Ô đất số 15A

150,00

750.000.000

150.000.000

50.000.000

500.000

11

Ô đất số 16

150,00

750.000.000

150.000.000

50.000.000

500.000

12

Ô đất số 16A

150,00

900.000.000

150.000.000

50.000.000

500.000

VI

Ba (03) ô đất ở thuộc Khu tái định cư dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa bàn xã Hùng Lô

 

 

   

 

1

Ô đất số 06

133,30

1.066.400.000

200.000.000

100.000.000

500.000

2

Ô đất số 40A

150,00

1.200.000.000

200.000.000

100.000.000

500.000

3

Ô đất số 63

155,00

1.240.000.000

200.000.000

100.000.000

500.000

VII

Hai mươi tư (24) ô đất ở thuộc Khu tái định cư dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa bàn xã Kim Đức

 

 

   

 

1

Ô đất số 3A

150,00

450.000.000

90.000.000

50.000.000

  200.000

2

Ô đất số 4A

150,00

450.000.000

90.000.000

50.000.000

200.000

3

Ô đất số 5A

150,00

450.000.000

90.000.000

50.000.000

200.000

4

Ô đất số 8

150,00

450.000.000

90.000.000

50.000.000

200.000

5

Ô đất số 8A

150,00

450.000.000

90.000.000

50.000.000

200.000

6

Ô đất số 9

155,00

465.000.000

90.000.000

50.000.000

200.000

7

Ô đất số 9A

150,50

602.000.000

90.000.000

50.000.000

  500.000

8

Ô đất số 10

150,00

450.000.000

90.000.000

50.000.000

200.000

9

Ô đất số 10A

150,00

450.000.000

90.000.000

50.000.000

200.000

10

Ô đất số 11

150,00

450.000.000

90.000.000

50.000.000

200.000

11

Ô đất số 11A

150,00

450.000.000

90.000.000

50.000.000

200.000

12

Ô đất số 12

150,00

450.000.000

90.000.000

50.000.000

200.000

13

Ô đất số 12A

150,00

450.000.000

90.000.000

50.000.000

200.000

14

Ô đất số 16

180,00

540.000.000

90.000.000

50.000.000

  500.000

15

Ô đất số 18A

155,00

465.000.000

90.000.000

50.000.000

200.000

16

Ô đất số 19

150,00

450.000.000

90.000.000

50.000.000

200.000

17

Ô đất số 19A

150,00

450.000.000

90.000.000

50.000.000

200.000

18

Ô đất số 20

150,00

450.000.000

90.000.000

50.000.000

200.000

19

Ô đất số 20A

150,00

450.000.000

90.000.000

50.000.000

200.000

20

Ô đất số 23A

150,00

450.000.000

90.000.000

50.000.000

200.000

21

Ô đất số 38A

150,00

450.000.000

90.000.000

50.000.000

200.000

22

Ô đất số 45A

154,30

617.200.000

90.000.000

50.000.000

500.000

23

Ô đất số 52A

156,20

624.800.000

90.000.000

50.000.000

500.000

24

Ô đất số 56

160,10

640.400.000

90.000.000

50.000.000

500.000

Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác phong cách nêu gương
Theo Bác, nêu gương trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm.
  Quản lý đô thị
Dữu Lâu họp bàn phương án chuẩn bị phương án cưỡng chế công trình vi phạm, lấn chiếm
Chiều ngày 20/1, UBND phường Dữu Lâu đã họp bàn phương án cưỡng chế, giải tỏa công trình vi phạm, lấn chiếm đường giao thông. Tới dự có đại diện Công an thành phố Việt Trì; Thành Đội Việt Trì; Ban Quản lý dự án , Đội Thanh tra trật tự đô...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang