Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo xét tuyển Trưởng Công an và Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã, thành phố Việt Trì năm 2019 như sau:

1. Cơ cấu và số lượng cần tuyển:

1.1. Tổng số chỉ tiêu biên chế cần tuyển: 04, trong đó:

- Trưởng Quân sự: 03 chỉ tiêu

- Trưởng Công an xã: 01 chỉ tiêu

1.2. Phân bổ chỉ tiêu:

- Phường Nông Trang: 01 Trưởng Quân sự

- Phường Vân Phú: 01 Trưởng Quân sự

- Xã Hùng Lô: 01 Trưởng Quân sự

- Xã Thanh Đình: 01 Trưởng Công an.

           2. Đối tượng dự tuyển:

Thí sinh đăng ký dự xét tuyển chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thành phố Việt Trì: Là người đã tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành Công an hoặc Quân sự phù hợp với chức danh dự tuyển.

            3. Điều kiện dự tuyển:

Những người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây được đăng ký dự xét tuyển chức danh Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thành phố Việt Trì năm 2019:

- Là công dân Việt Nam;

- Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày dự tuyển);

- Lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp Luật của Nhà nước. Dự tuyển chức danh Trưởng Công an xã phải là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục

- Có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ;

- Có văn bằng chuyên môn đúng với yêu cầu của vị trí việc làm cần xét tuyển, cụ thể:

+ Có trình độ Trung cấp trở lên, chuyên ngành về công an đối với chức danh Trưởng công an xã; chuyên ngành về Quân sự đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã.

+ Có trình độ Ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD-ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

(Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được quy đổi theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học);

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định của pháp luật.

            4. Hồ sơ dự tuyển:

          - Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu;

          - Bản khai lý lịch do cơ quan có thẩm quyền xác nhận trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm dự tuyển;

          - Bản sao công chứng các loại văn bằng, chứng chỉ (kèm theo bảng điểm);

          - Giấy khai sinh;

          - Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp (trong vòng 6 tháng tính đến thời gian thi tuyển);

          - Giấy chứng nhận ưu tiên (Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên phải có giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);

          - Bản nhận xét nơi cư trú và chi bộ đảng nơi người đó sinh hoạt (nếu là đảng viên) đối với người xin dự vào chức danh Trưởng Công an xã;

          - 03 phong bì có dán tem ghi sẵn địa chỉ người nhận, 02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng tính đến thời gian thi tuyển).

          Tất cả các văn bằng, chứng chỉ và bản sao các giấy tờ liên quan đều phải công chứng, chứng thực, khi có kết quả xét tuyển Hội đồng xét tuyển sẽ đối chiếu với các giấy tờ gốc để quyết định tuyển dụng. Hồ sơ dự tuyển đã nộp, không trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.

            5. Lệ phí xét tuyển:

          Phí dự xét tuyển thực hiện theo Thông tư số 228/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng ngạch hạng công chức, viên chức. Mỗi thí sinh nộp 500.000 đồng

            6. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển; quy trình xét tuyển chi tiết theo Kế hoạch tuyển dụng niêm yết tại UBND Thành phố.

            7. Thời gian xét tuyển:

- Thông báo xét tuyển: Ngày 11/11/2019;

- Bán hồ sơ xét tuyển: Thí sinh trực tiếp mua hồ sơ dự tuyển tại Phòng nội vụ thành phố Việt Trì từ ngày 18/11/2019 đến hết ngày 23/11/2019;

- Nộp hồ sơ xét tuyển: Người dự xét tuyển nộp hồ sơ dự tuyển tại Phòng Nội vụ Thành phố từ ngày 11/12/2019 đến hết ngày 13/12/2019;

- Tổ chức kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển; Thông báo niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển: Ngày 16/12/2019;

- Tổ chức kiểm tra sát hạch năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ: Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 25/12/2019;

- Thông báo công khai kết quả xét tuyển: Ngày 27/12/2019;

- Thông báo kết quả trúng tuyển: Ngày 08/01/2020;

- Đối chiếu hồ sơ gốc: Ngày 10/01/2020;

          Thông tin chi tiết Kế hoạch xét tuyển Trưởng Công an và Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã, thành phố Việt Trì năm 2019 của UBND thành phố Việt Trì được niêm yết công khai tại UBND Thành phố (tầng 5 – phòng Nội vụ).

Thí sinh cần hỏi thêm liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ Thành phố, điện thoại: 0210. 3815728 để được giải đáp./.

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ (BC);

- TT Thành ủy, HĐND TP (BC);

- CT, các PCT UBND TP;

- Công an TP, Ban CHQS TP;

- Các phòng: Nội vụ; TC&KH;

- VP HĐND&UBND TP;

- UBND phường, xã có chỉ tiêu;

- Đài TT-TH Thành phố;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Sơn

Các tin khác:
Tìm kiếm:  
  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Học Bác phong cách nêu gương
Theo Bác, nêu gương trước hết phải làm gương trong mọi công việc từ nhỏ đến lớn, thể hiện thường xuyên, về mọi mặt, phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, nói phải đi đôi với làm.
  Quản lý đô thị
Xây dựng Việt Trì là đô thị văn minh, văn hóa
Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Việt Trì lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015 - 2020) xác định: xây dựng đô thị văn minh - văn hoá là một trong 03 khâu đột phá nhằm đưa Việt Trì xứng tầm là một trong 12 trung tâm vùng của cả nước và trở thành...
Du lịch Hàn Quốc
tour du lịch nhật hàn
Tour Du Lịch Singapore
Tour Du Lịch Nga
du lịch sapa
du lịch hạ long
du lịch đà nẵng
du lịch phú quốc
du lịch quảng bình
du lịch nha trang