LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ
Cập nhật ngày: 26/10/2018 07:21
Lãnh đạo UBND Thành phố

1. Chủ tịch:

 

 • Đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn
 • Chức vụ: Tỉnh uỷ viên, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố
 • Điện thoại: 
 • Email: 

 

2. Các Phó Chủ tịch 

 

 • Đồng chí: Phạm Xuân Sơn
 • Chức vụ: Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó chủ tịch UBND Thành phố
 • Điện thoại: 
 • Email: 

 • Đồng chí: Nguyễn Hữu Nhật
 • Chức vụ:  Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố
 • Điện thoại: 0912057113
 • Email:

 

 • Đồng chí: Lê Công Luận
 • Chức vụ: Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND thành phố
 • Điện thoại: 
 • Email:

 

 

 

 

Viettri.gov.vn