BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY
Cập nhật ngày: 26/10/2018 09:09
Ban thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020

 

STT

Họ và tên

Chức vụ công tác

1

Đ/C: Nguyễn Huy Hoàng

Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Việt Trì

2

Đ/C: Nguyễn Mạnh Sơn

Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thành ủy -Chủ tịch UBND Thành phố

3

Đ/C: Đặng Trần Minh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

4

Đ/C: Nguyễn Văn Lâm

Ủy viên BTV Thành ủy - Trưởng Ban tổ chức Thành ủy

5

 Đ/C: Nguyễn Thị Thanh Vân

Ủy viên BTV Thành ủy - Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Thành ủy

6

Đ/C: Trần Quang Bính

Ủy viên BTV Thành ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy,Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố

7

 Đ/C: Phạm Văn Mến

Ủy viên BTV Thành ủy - Chủ tịch UBMTQ Thành phố

8

Đ/C: Cao Trần Hòa

Ủy viên BTV Thành ủy - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

9

Đ/C: Tạ Chí Dũng 

Ủy viên BTV Thành ủy - Trưởng Ban dân vận Thành ủy

10 Đ/C: Nguyễn Hữu Nhật Ủy viên BTV Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố

11

Đ/C: Phạm Xuân Sơn

Ủy viên BTV Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND Thành phố

12 Đ/C: Lê Anh Chiến Ủy viên BTV Thành ủy - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự
13 Đ/C: Hoàng Nguyễn Phi Khanh Ủy viên BTV Thành ủy - Trưởng Công an thành phố Việt Trì
 
Viettri.gov.vn