Thành phố sơ kết bước 2 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Cập nhật ngày: 17/05/2016 11:46
Ngày 16/5, Ủy ban bầu cử Thành phố Việt Trì đã tổ chức hội nghị sơ kết bước 2 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tham dự có các đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Việt Trì; Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố; Lê Hồng Vân – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố; Trần Văn Nho – Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử thành phố; Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể của thành phố, Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Phú Thọ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, đến nay, thành phố Việt Trì đã cơ bản hoàn thành các bước triển khai, thành lập Ban chỉ đạo, ban hành văn bản hướng dẫn dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử đại biểu HĐND. Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và phát hiện những sai sót trong quá trình triển khai thực hiện cuộc bầu cử. Thành phố đã thành lập 08 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố tại 08 đơn vị bầu cử; cấp xã, phường thành lập 23 ủy ban bầu cử; 162 ban bầu cử đại biểu HĐND; 177 tổ bầu cử tại 177 khu vực bỏ phiếu. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, thành phố có 64 người được giới thiệu ứng cử; cấp xã, phường có 1003 người được giới thiệu ứng cử. Đã có 222 hội nghị cho 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 77 ứng viên đại biểu HĐND tỉnh, 70 ứng viên đại biểu HĐND thành phố, 45 ứng cử viên đại biểu HĐND các huyện khác, 1122 ứng cử viên đại biểu HĐND các xã, phường lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú với sự tham gia của trên 18.200 người, đồng thời các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử cũng đã được tổ chức để các ứng cử viên báo cáo dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu.

Ủy ban bầu cử Thành phố đã chỉ đạo UBND các phường, xã, các đơn vị lực lượng vũ trang, trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thống kê, lập danh sách và niêm yết danh sách cử tri theo luật định. Tính đến ngày 12/5, toàn thành phố có 145.462 cử tri, trong đó nam là 69.014 người, nữ là 76.570 người. Việc niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên tại các khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành theo đúng quy định, hình thức trang trọng, dễ xem. Thành phố đã tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử cho hơn 600 người thuộc các tổ bầu cử thành phố và xã, phường. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh cả về chiều rộng và chiều sâu; thành phố cũng đã triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự phục vụ bầu cử.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố khẳng định, đến thời điểm này, công tác bầu cử của thành phố đã cơ bản thực hiện đúng thời gian, quy trình. Đồng chí yêu cầu Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, Ủy ban bầu cử thành phố cũng như các xã, phường cần tập trung chỉ đạo, kiểm tra sát sao đơn vị mình được phân công; nắm chắc tình hình biến động cử tri; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền bầu cử. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, tình hình dư luận xã hội, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng phương án đối phó với các diễn biến có thể xảy ra. Các thành viên cần nắm chắc tình hình thực hiện của địa phương mình được phân công.

Về phía xã, phường, cần tổ chức tốt công tác mạn đàm với cử tri, nắm chắc diễn biến số lượng cử tri, kịp thời báo cáo về thành phố. Chuẩn bị tốt các biểu mẫu, cấp phát thẻ cử tri, chuẩn bị hòm phiếu, công tác trang trí tại các điểm bỏ phiếu, chuẩn bị tốt cho bài khai mạc bầu cử, đồng thời cử cán bộ theo dõi diễn biến, báo cáo kịp thời tại từng đơn vị bầu cử trong suốt quá trình bầu cử./.

Ngọc Hà – Thùy Dung