Phê duyệt kết quả xét tuyển thí sinh dự xét tuyển ngạch giáo viên mầm non năm 2017
Cập nhật ngày: 03/05/2018 17:38
Phê duyệt kết quả xét tuyển thí sinh dự xét tuyển ngạch giáo viên mầm non năm 2017

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THÍ SINH DỰ XÉT TUYỂN NGẠCH GIÁO VIÊN MẦM NON - NĂM 2017

UBND Thành phố Việt Trì