Việt Trì: nhiều hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6-30/6/2016) và kỷ niệm 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2016)
Cập nhật ngày: 10/06/2016 11:13
Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6-30/6/2016) và kỷ niệm 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2016), thành phố đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động để tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam.

 Với chủ đề “Gia đình - nguồn lực và trách nhiệm trong phòng chống bạo lực gia đình” và “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”. Từ nay đến hết tháng 6/2016, nhiều hoạt động tuyên truyền sẽ được thành phố tổ chức nhằm vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp trong gia đình Việt, tiếp thu có chọn lọc những giá trị mới, tiến bộ. Cùng với đó là tổ chức các hoạt động hưởng ứng từ thành phố đến cơ sở, tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 49/2005/CT-TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ CNH – HĐH và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, tuyên truyền thực hiện Đề án 343, 704, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, hạnh phúc bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh gắn với biểu dương gia đình nuôi dạy con tốt.

Song song với đó, thành phố còn tổ chức và tham gia nhiều hoạt động như: thành lập đội tham gia Hội thi Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc năm 2016 do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, tổ chức Hội thi “Cơm ngon - Con khỏe”, khen thưởng các gia đình tiêu biểu nhân kỷ niệm 15 năm ngày gia đình Việt Nam, tổ chức tọa đàm theo chủ đề về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, xây dựng đạo đức, lối sống gia đình thời kỳ CNH-HĐH nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của lối sống thiếu lành mạnh đối với gia đình và xã hội tại các Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa…

Với sự vào cuộc của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân, các hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (01/6-30/6/2016) và kỷ niệm 15 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001- 28/6/2016) hứa hẹn sẽ diễn ra đảm bảo ý nghĩa, an toàn và tiết kiệm./.

Minh Chính