Đấu giá quyền sử dụng đất
Cập nhật ngày: 26/06/2018 10:29
Đấu giá quyền sử dụng đất khu vực Đồng Láng Cầu, phường Minh Nông và Gia Cẩm, thành phố Việt Trì.