Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thanh Miếu tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Cập nhật ngày: 13/06/2016 17:46
Sáng ngày 13/6, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Thanh Miếu đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tới dự có Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền địa phương cùng gần 200 đại biểu, đại diện cho hơn 1600 hội viên phụ nữ trên địa bàn đã đến dự.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, sự tạo điều kiện của Đảng ủy, chính quyền và sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành đoàn thể, Hội phụ nữ phường đã luôn bám sát vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 6 nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Hội luôn đổi mới nội dung, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của hội viên, thu hút phụ nữ vào tổ chức Hội. Các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai rộng rãi. Trong việc giúp nhau xóa đói giảm nghèo, Hội đã chủ động khai thác nguồn vốn, cho 49 hộ vay với số dư trên 1 tỷ đồng, Quỹ TYM có 8 cụm với 150 thành viên, số dư 680 triệu đồng, quỹ Tiết kiệm với số dư 650 triệu đồng, thông qua đó, đã giải ngân cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Trong công tác nhân đạo, từ thiện, đã ủng hộ, quyên góp hàng chục triệu đồng, hỗ trợ hội viên nghèo xây dựng mái ấm tình thương, tặng quà tân binh, ủng hộ gia đình khó khăn, hoạn nạn… Công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được quan tâm, hội viên gắn bó với tổ chức Hội. Hàng năm, hoạt động của Hội được các cấp ủy, chính quyền và Hội cấp trên ghi nhận, khen thưởng.

            Với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới với 19 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp thành phố. Đây cũng là đơn vị cuối cùng của thành phố, hoàn thành đại hội phụ nữ cấp cơ sở./.

Ngọc Hà – Thùy Dung