Việt Trì tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương VII khóa XII của Đảng
Cập nhật ngày: 30/06/2018 11:05
Cùng với các địa phương khác trong cả nước, ngày 29/6, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố, các cán bộ chủ chốt của thành phố Việt Trì cũng đã tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII). Tới dự có đồng chí Đặng Trần Minh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Tại Hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cán bộ đảng viên được nghiên cứu 3 Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội. Đặc biệt, đối với Nghị quyết “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, Trung ương xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm và 5 đột phá. Cùng với đội ngũ cán bộ chủ chốt, trên 15000 đảng viên ở 57 đảng uỷ trực thuộc thành uỷ cũng đã tham gia Hội nghị trực tuyến.

Ngay sau khi hoàn thành chương trình học Nghị quyết trực tuyến, Thành ủy Việt Trì đã có kế hoạch nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 23- CT/TW của Ban Bí thư trung ương đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mac - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới đến các đồng chí lãnh đạo các chi đảng bộ trực thuộc đảng bộ thành phố./.

Minh Chính- Tiến Dũng