Thông báo: Kết quả thực hiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Cập nhật ngày: 06/07/2018 16:40

Báo cáo: Kết quả thực hiện “Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới” năm 2018 của thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Bảng tổng hợp kết quả kinh phí xây dựng nông thôn mới phân theo 19 tiêu chí của các xã

Bảng tổng hợp kết quả thực hiện tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị xã hội của các xã

UBND Thành phố Việt Trì