Việt Trì tổ chức hội nghị BCH lần thứ XVI khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Cập nhật ngày: 10/07/2018 16:44
Ngày 10/7, Đảng bộ thành phố đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ XVI khóa XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo có các đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Hồng Vân – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố; Đặng Trần Minh – Phó bí thư thường trực thành ủy; Đại biểu lãnh đạo Ban tổ chức, Văn phòng tỉnh ủy Phú Thọ; các đồng chí trong BCH đảng bộ thành phố, Ủy ban kiểm tra thành ủy; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành của thành phố cùng các đồng chí là Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

 

Hội nghị đã được thông qua các nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị cuả Đảng bộ thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng thời quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương gồm các quy định số 102 – QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 04 – HD/UBKTTW ngày 23/3/2018 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về hướng dẫn thực hiện một số điều trong quy định 102 của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; triển khai quy định số 01 – QĐi/TW ngày 10/5/2018 của Bộ chính trị về Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng chống tham nhũng.

          Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2018, Thành ủy Việt Trì đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra. Kinh tế xã hội thành phố chuyển biến tích cực, tốc độ tăng thêm đạt 6,7%; 10/10 xã đã được công nhận nông thôn mới, thu ngân sách 6 tháng ước đạt trên 410 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch. Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị được đẩy mạnh, chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên, công tác nội chính, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị Thành ủy triển khai thực hiện thông qua việc chỉ đạo, học tập, hướng dẫn thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết hội nghị lần thứ 6, thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII. Công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức nghiêm túc với việc kiểm tra 50 tổ chức đảng và 27 đảng viên, kỷ luật 13 đảng viên trong toàn đảng bộ.

          Tại phần thảo luận, các chi đảng bộ đã đóng góp ý kiến, tập trung vào những khó khăn, tồn tại trong các lĩnh vực như công tác thu thuế; việc quản lý và cho thuê bến bãi; việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang sản xuất nông nghiệp sạch cho hiệu quả kinh tế cao trong xây dựng nông thôn mới…

          Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Việt Trì đánh giá cao những kết quả mà thành phố đạt được trên các lĩnh vực, đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị xã hội, tổ chức sắp xếp cán bộ, tinh giản biên chế từ thành phố đến địa phương đều được thực hiện tốt. Tuy nhiên bên cạnh đó, một số lĩnh vực, một số ngành còn có những tồn tại, hạn chế như công tác thu thuế, quản lý đất đai, trật tự đô thị, công tác phát triển Đảng tại một số đơn vị còn chưa được quan tâm…

          Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí yêu cầu Đảng bộ thành phố tới cơ sở cần thực hiện tốt các chỉ tiêu trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng; quan tâm tới các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân… phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm./.

Ngọc Hà – Tiến Dũng