Phụ nữ xã Hùng Lô tích tham gia hoàn thành tiêu chí nông thôn mới
Cập nhật ngày: 14/06/2016 17:12
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), trong thời gian qua, Hội LHPN xã Hùng Lô, Thành phố Việt Trì đã tích cực phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất; thực hiện có hiệu quả phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương; tham gia xây dựng nông thôn ngày một văn minh, giàu đẹp.

Là một trong 2 xã điểm của Thành phố Việt Trì về xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này, xã Hùng Lô đã hoàn thành được 19/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Để có được kết quả đó, cấp ủy chính quyền xã Hùng Lô đã có những cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đó chính là sự huy động vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể. Với lợi thế gần 1300 hội viên, Hội PN xã Hùng Lô đóng vai trò quan trọng, nòng cốt tiên phong trong phong trào xây dựng nông thôn mới . Hội PN xã đã tuyên truyền để mỗi cán bộ hội viên nắm vững được mục tiêu và 19 tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM. Từ đó cán bộ hội viên hiểu được vai trò, trách nhiệm cuiar bản thân trong tiến trình xây dựng NTM của địa phương.

Các cấp Hội đã có nhiều cách làm sáng tạo, vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tiễn, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, CLB Gia đình hạnh phúc Tổ phụ nữ không sinh con thứ 3... Kết quả: năm 2015, 100 % cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện cuộc vận động, 92,2% gia đình cán bộ hội viên đạt 8 tiêu chí ( 1187/1287 hộ), ra mắt 4 mô hình ngày thứ 7, chủ nhật sạch, 01 mô hiinhf đoạn đường PN tự quản với 60 hộ gia đình, 3 mô hình sách làn đi chợ với 60 thành viên, 7 nhóm “ 5 trong 1” về không đói nghèo” với 35 thành viên, 4 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Thực hiện tiêu chí 3 sạch , hội viên các chi hội tổ chức tham quan chéo tiêu chí “ Sạch bếp” từ đó tạo không khí thi đua giữa hội viên, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động, thường xuyên nhắc nhau tự giác nâng cao ý thức, trách nhiệm để thực hiện tốt các tiêu chí đã đề ra. Điển hình làm tốt là các chi hội: chi hội 7, 8, 9, 10...

Để chị em hội viên có kiến thức về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng NTM, phát triển kinh tế tập thể, phát triển doanh nghiệp cũng như kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt …áp dụng vào sản xuất, kinh doanh hiệu quả, Hội LHPN xã đã phối hợp với các ban, ngành chức năng tổ chức 22 hội nghị phổ biến kiến thức về khoa học, kỹ thuật như: gieo mạ và các giống lúa có năng xuất cao, phát triển chăn nuôi, hội nghị đầu bờ cho 570 lượt cán bộ Hội. Phố hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức 01 buổi truyền thông về phòng chống buôn bán người. Phối hợp với trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm Hội LHPN Tỉnh tổ chức 2 lớp dạy nghề chế biến nông sản cho 60 học viên, 2 lớp về kỹ thuật chăn nuôi lợn và phòng trị bệnh cho gà cho 60 học viên...Thông qua các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật đã hình thành nhiều mô hình phát triển kinh tế như: Làm bánh đa, bún, miến, mỳ sợi...

Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên chung sức xây dựng NTM đó chính là vai trò tạo điều kiện giúp đỡ của Hội PN xã cho chị em vay vốn phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững. Hội đã chỉ đạo các chi hội thành lập nhóm tiết kiện cộng đồng, TKCH. Đến nay trong toàn xã có 23 nhóm tiết kiệm chi hội với 700 thành viên, số dư đạt trên 114 triệu đồng, giải ngân cho 21 lượt cán bộ, hội viên, 8 nhóm TKCĐ với 215 thành viên số dư đạt trên 2 tỷ đồng đã giải ngân cho 75 lượt CB, HV. Ngoài ra hoạt động giúp nhau thường xuyên, giúp nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn được duy trì ở 100% chi hội.; có 138 lượt chị giúp với tổng số tiền 3.482 triệu đồng ( trong đó: 65.200.000 đ cho vay không lấy lãi, 161.186 kg lương thực trị giá 1.611.860.000 đ, 11256 ngày công trị giá 1.350.720.000 đ, 57 con giống trị giá 25.023.000 đ và 428.600.000 đ vật liệu xây dựng) đã giúp cho 135 lượt chị có hoàn cảnh khó khăn: điển hình: Chị Nguyễn Thị Oanh chi hội 10, Chị Nguyễn Thị Toán chi hội 5, Chị Cao Thị Dương chi hội 9...Phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo còn 1, 82%, giảm 6,77% so với đầu nhiệm kỳ.

Bên cạnh việc Hội PN xã tạo điều kiện cho vay vốn phát triển kinh tế gia đình công tác nhân đạo từ thiện "Xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ tàn tật, đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" cũng được trú trọng, từ năm 2012 đến năm 2016, đã phối hợp xây dựng được 02 mái ấm tình thương Cho chị Đỗ Thị Lâu chi hội 5 và Nguyễn Thị Hòa chi hội 6 với số tiền, ngày công do Hội PN xã vận động trị giá: 25,1 triệu đồng. Qua đó góp phần giúp cho hội viên, phụ nữ nghèo có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, cải thiện cuộc sống.

Ngoài ra, Hội Phụ nữ xã còn chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên, đặc biệt những vấn đề xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phòng chống tệ nạn xã hội, vệ sinh môi trường…Phối hợp với Hội LHPN TP, Hội LHPN Tỉnh tổ chức 02 Hội nghị truyền thông về Đề án 343 của chính phủ cho gần 300 CB, HV, Phối hợp với nhãn hàng liebuyoy - Công ty Unilever Việt Nam tổ chức 2 hội nghị truyền thông “ Hãy rủa tay với xà phòng cho đôi tay sạch khuẩn” cho 500 học sinh và trên 200 cán bộ HV, PN, 01 hội nghị truyền thông về nước sạch vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt kế hoạch liên tịch số 01 của Bộ công an về quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội. Từ đó nâng cao năng lực cho phụ nữ, trẻ em trong việc tu dưỡng, rèn luyện, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

            Chị Nguyễn Thị Mai Lý - Chủ tịch Hội LHPN xã Hùng Lô cho biết “Trong thời gian tới, Hội tiếp tục phấn đấu, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu và chương trình hành động của Hội Phụ nữ xã về tham gia xây dựng NTM, phối hợp duy trì và phát triển nghề, tổ chức dạy nghề tạo việc làm mới cho phụ nữ, tuyên truyền cuộc vận động xây dựng 5 không, 3 sạch bằng những mô hình việc làm cụ thể, vận dụng linh hoạt phù hợp với từng chi hội”.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” bằng những hoạt động thiết thực, ngày 4/6/2016 xã Hùng Lô đã vinh dự được đón bằng công  nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Có thể khẳng định, diện mạo nông thôn mới ở xã Hùng Lô đang khởi sắc từng ngày, điều đó có một phần công sức không nhỏ của cán bộ, hội viên phụ nữ xã,  trong thời gian tới, Hội LHPN xã  tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng NTM ngày càng bền vững.

Khổng Minh Tuyến (Hội LHPN TP)