Kỳ họp bất thường- HĐND thành phố Việt Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021
Cập nhật ngày: 12/09/2018 17:30
Thực hiện Thông báo Nghị quyết số 1210 - TB/TU, ngày 05/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ của thành phố Việt Trì, c hiều 12/9/2018, HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã tổ chức Kỳ họp bất thường thực hiện trình tự miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự chủ chốt của UBND thành phố. Tới dự có đồng chí Nguyễn Huy Hoàng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Hồng Vân- Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đặng Trần Minh- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Kỳ họp đã thông qua tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND đối với ông Tạ Chí Dũng với lý do chuyển công tác sang giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Thành ủy và thông qua Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để HĐND bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì khoá XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Xuân Sơn - Trưởng Ban Quản lý Dự án Xây dựng Công trình Hạ tầng thành phố, với kết quả đạt 100% tổng số đại biểu tham dự tán thành. Đồng thời cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Vũ Kim Đức, nguyên Trưởng Phòng Tư Pháp thành phố, do được điều động nhận nhiệm vụ mới.

 Kỳ họp đã thông qua 03 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 và Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND Thành phố, với tỷ lệ 100% đại biểu HĐND Thành phố dự kỳ họp biểu quyết thông qua.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các ông, bà đại biểu HĐND Thành phố trong lựa chọn và bầu các chức danh với sự thống nhất cao; đồng thời tin tưởng các đồng chí ở cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, khả năng, tập trung công sức, trí tuệ để thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2018 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ XX và các Nghị quyết của HĐND Thành phố đã đề ra./.

Thanh Huyền- Huy Hưng