118 cán bộ, công chức của thành phố được tập huấn nghiệp vụ công nghệ thông tin
Cập nhật ngày: 14/09/2018 17:14
Thực hiện Kế hoạch số 1674/KH-UBND, ngày 17/7/2018 của UBND Thành phố về đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, sáng 13/9, UBND thành phố Việt Trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ công nghệ thông tin cho 118 đồng chí là cán bộ, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và phường xã của thành phố.

 

        Tham gia tập huấn, trong thời gian 2 ngày: 13 và 14/9/2018, các học viên được hướng dẫn khai thác và sử dụng các ứng dụng dùng chung của tỉnh như: Hệ thống một cửa điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử, gửi nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số; phổ biến và hướng dẫn Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ.

        Lớp tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công nghệ thông tin của các lãnh đạo, cán bộ cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Huy Hưng – Quang Vinh