THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ
Cập nhật ngày: 26/10/2018 08:09
THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Đ/c Nguyễn Huy Hoàng

Ủy viên BTV Tỉnh ủy

– Bí thư Thành ủy Việt Trì – Chủ tịch HĐND thành phố

Cơ quan: 3846281

 

Đ/c Trần Văn Nho

Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố

Cơ quan: 3810556

 

Đ/c Từ Thị Thanh Giang

Phó Chủ tịch HĐND thành phố

Cơ quan: