10 thành tựu và sự kiện nổi bật của Việt Trì năm 2018
Cập nhật ngày: 30/12/2018 16:31
1. Năm 2018, Việt Trì đã tổ chức quán triệt, học tập và triển khai sâu rộng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 và thứ 8 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII đến toàn thể cán bộ, đảng viên của 59 chi, đảng bộ trực thuộc. Thành ủy Việt Trì cũng đã tổ chức hiệu quả Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

        2. Việt Trì đã phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm cho các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiến hành sáp nhập một số đơn vị và hoàn thành rà soát các khu dân cư không đủ tiêu chí về số hộ gia đình để thực hiện sáp nhập trình HĐND tỉnh xem xét quyết định. Sau khi thực hiện sáp nhập, thành phố sẽ có 175 khu dân cư (giảm 49 khu).

3. Năm 2018, Thành phố có 20/20 chỉ tiêu chủ yếu  về phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân TP Việt Trì khóa XX đề ra. Trong đó, riêng giá trị tăng thêm (theo giá so sánh năm 2010) của thành phố đạt 8,02%.

          4. 2018 là năm tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn thành phố cao nhất từ trước đến nay, với trên 9.900 tỷ đồng; thực hiện phê duyệt 25 dự án công trình, với tổng mức đầu tư trên 211 tỷ đồng. Thành phố và các phường xã đã đầu tư lũy kế gần 6.700 tỷ đồng.

          5. Năm Trật tự văn minh đô thị với chuyên đề “Tiếp tục nâng cao ý thức tự giác thực hiện quy chế Quản lý đô thị”, nhằm nâng cao ý thức người dân và góp phần tích cực thực hiện đề án “Xây dựng đô thị Văn minh, văn hóa”.

          6. Việt Trì về đích nông thôn mới với 10/10 xã hoàn thành chương trình. Hiện các xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018- 2020; đồng thời triển khai hiệu quả nhiều mô hình nông nghiệp chất lượng cao tại các xã ven đô.

         7. Việt Trì ban hành và triển khai thực hiện đề án Phát triển du lịch thành phố giai đoạn 2018 - 2025 ”, phục dựng lễ hội “Vua Hùng dạy dân cấy lúa”, góp phần đưa du lịch Việt Trì thực sự trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015- 2020). Thành phố cũng đã ra mắt tuyến phố ẩm thực đường Nguyễn Du  và khai thác sản phẩm du lịch “City tour Việt Trì”  với 9 điểm trong 3 tour du lịch ; khai thác và phát triển tuyến du lịch quốc tế đường sông tham quan và nghe Hát Xoan tại các đình  cổ... thu hút hàng vạn du khách khi đến với vùng Đất Tổ.

         8. Hoàn thành công nhận lại 20/20 trường chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường công lập đạt chuẩn Quốc gia lên 75/77 trường.Công tác giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm cả về quy mô và chất lượng. Toàn thành phố có 3.215 học sinh giỏi, học sinh năng khiếu cấp thành phố, tỉnh, khu vực và quốc gia.

          9. Thành phố tích cực xây dựng chính quyền điện tử góp phần hiệu quả hoạt động và nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Với phương châm “4 công khai”, UBND Thành phố thực hiện công bố, niêm yết công khai, đầy đủ về các Bộ thủ tục hành chính của các lĩnh vực. Thành phố cũng đã khởi động xây dựng thành phố thông minh với các phân hệ: giám sát điều hành giao thông, giám sát phòng chống tội phạm nơi công cộng, tổng hợp thông tin kinh tế - xã hội, trung tâm dịch vụ hành chính công và hỏi đáp ý kiến phục vụ người dân.

         10. Thành phố tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018, được tỉnh xếp loại xuất sắc. Duy trì và củng cố bền vững thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Năm 2018, công tác tuyển quân của thành phố đạt 100%; tỷ lệ điều tra phá án đạt 96,1%.

Thanh Huyền - Minh Quang