Tăng cường phát thuốc ARV tại các tuyến xã
Cập nhật ngày: 22/02/2019 16:24
Việc phát thuốc ARV tại xã đã góp phần bảo đảm tính bền vững lâu dài cho chương trình, giảm chi phí đi lại cho bệnh nhân, tăng cường tuân thủ điều trị và được người bệnh đánh giá cao.

Hiện nay, điều trị ARV đang được triển khai tất cả 63 tỉnh/thành phố, với 429 phòng khám điều trị ngoại trú ARV, 652 trạm y tế triển khai cấp phát thuốc ARV, 32 trại giam và 2 trại tạm giam.

Tính đến hết tháng 9 năm 2018, toàn quốc có trên 131.647 bệnh nhân đang điều trị ARV (bao gồm cả 5.483 phạm nhân đang điều trị tại các trại giam và tại tạm giam) đạt 96% chỉ tiêu 137.000 bệnh nhân đến cuối năm 2018, trong đó điều trị phác đồ bậc 1 là 124.347 bệnh nhân, phác đồ bậc 2 là 7.300 bệnh nhân và 3.492 bệnh nhân trẻ em (<15 tuổi).

Trong năm 2018, ngành Y tế đã hỗ trợ triển khai hướng dẫn điều trị HIV/AIDS theo tiêu chuẩn mới và các nội dung của Hướng dẫn quản lý điều trị và chăm sóc HIV/AIDS được ban hành tại QĐ 5418/QĐ-BYT.

Về việc kiện toàn các cơ sở điều trị HIV/AIDS đủ điều kiện ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT: Bộ Y tế đã có 3 văn bản hướng dẫn chuyên môn, tổ chức rất nhiều đoàn hỗ trợ kỹ thuật; đôn đốc, theo dõi, giám sát, đánh giá tiến độ thực hiện tại các tỉnh/thành phố. Đến nay hơn 90% cơ sở điều trị HIV/AIDS đã kiện toàn để được ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, khoảng 85% cơ sở điều trị đã thanh toán ít nhất một dịch vụ từ nguồn quỹ BHYT (tính đến 31/10/2018). Trong 190 cơ sở được lựa chọn để cung cấp thuốc ARV nguồn BHYT năm 2019: 186/190 cơ sở đã ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, sẵn sàng nhận thuốc ARV nguồn BHYT năm 2019. Các cơ sở còn lại đang khẩn trương hoàn thiện công tác kiện toàn ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT trước 1/1/2019.

Đối với việc mở rộng BHYT cho người nhiễm HIV: Tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV có thẻ BHYT tăng lên nhanh chóng từ 30% (2015) lên 89% (tính đến 31/10/2018). Nhiều tỉnh/thành phố đạt 100% bệnh nhân đang điều trị ARV có thẻ BHYT. 42 tỉnh/thành phố có tỷ lệ bao phủ BHYT trong bệnh nhân điều trị ARV trên 90%. Bộ Y tế đã hướng dẫn, phổ biến và hỗ trợ các địa phương vận động nguồn ngân sách địa phương và các nguồn chương trình, dự án cho hỗ trợ mua thẻ BHYT cho người nhiễm HIV. 35/63 tỉnh/thành phố được Ngân sách địa phương cam kết hỗ trợ mua thẻ BHYT, 30.000 thẻ BHYT đã được cấp từ nguồn Ngân sách địa phương tính đến hết 31/10/2018. 18/63 tỉnh, thành phố đã có nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ cho đồng chi trả thuốc ARV. Các cơ sở điều trị đã rất tích cực tư vấn, truyền thông và hỗ trợ người nhiễm HIV tự nguyện tham gia BHYT. Cơ chế tham gia BHYT cho người nhiễm HIV không có giấy từ tùy thân đã được giải quyết trong Thông tư 27/2018/TT-BYT ngày 26/10/2018 của Bộ Y tế thông qua hình thức phát hành thẻ BHYT có ảnh./.

 

(Nguồn Báo Tiếng chuông)