Xã Sông Lô (TP. Việt Trì): Tích cực tuyên truyền chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021
Cập nhật ngày: 28/03/2016 11:21
Những ngày này, để chuẩn bị tốt các điều kiện và thực hiện các bước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, cùng với các địa phương khác trong thành phố, dưới nhiều hình thức xã Sông Lô đã và đang tích cực thực hiện công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử.

 

     Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội và HĐND sắp tới, nhân dân xã Sông Lô sẽ tham gia bỏ phiếu tại 8 đơn vị bầu cử để bầu lên 25 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình vào HĐND xã. Xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước, xã Sông Lô đã tiến hành bảo dưỡng, tu sửa hệ thống truyền thanh của xã và thực hiện việc phát các bản tin, văn bản, hướng dẫn về Luật Bầu cử như: các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, quyền bầu cử của công dân, các quy định về trình tự, thể thức bầu cử… Bên cạnh đó, xã còn tổ chức treo nhiều pano, băng zôn tuyên truyền với nội dung hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại trụ sở UBND, và tại các trục đường chính trong xã…

 

 

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng không chỉ làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã Sông Lô nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử sắp tới; mà qua đó còn động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác, chủ động tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

 

Thùy Dung – Minh Quang
Viettri.gov.vn