THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực trên địa bàn, thành phố Việt Trì
Cập nhật ngày: 10/05/2019 16:58
UBND thành phố Việt Trì thông báo: Từ 8h ngày 10/5/2019 đến hết 16h00 ngày 13/5/2019, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì nhận hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực phường Bạch Hạc, Dữu Lâu và Vân Cơ. Cụ thể:

THÔNG BÁO: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu vực  trên địa bàn, thành phố Việt Trì

UBND thành phố Việt Trì