Chi cục thuế Việt Trì: tập huấn hóa đơn điện tử, chế độ kế toán, chính sách thuế cho doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn
Cập nhật ngày: 25/06/2019 22:32
Ngày 25/6, Chi cục thuế Việt Trì đã tổ chức hội nghị tập huấn hóa đơn điện tử và chế độ kế toán, chính sách thuế cho hơn 400 doanh nghiệp siêu nhỏ, cán bộ thuế và người nộp thuế trên địa bàn thành phố. Lãnh đạo Cục thuế tỉnh tham dự hội nghị.

        Trong thời gian 1 buổi sáng, các doanh nghiệp, cán bộ thuế và người nộp thuế đã được phổ biến các quy định hiện hành về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/NĐ – CP; dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/NĐ – CP và các văn bản liên quan, đối tượng bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử; Hướng dẫn trình tự các bước đăng ký sử dụng các phần mềm hóa đơn điện tử; Nguyên tắc lập hóa đơn điện tử, các loại hóa đơn điện tử; nguyên tắc chuyển đổi hóa đơn điện tử thành chứng từ giấy; Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng của ngành trong công tác quản người nộp thuế, đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử. Đồng thời, cán bộ thuế được hướng dẫn để nắm rõ các quy định về sử dụng hóa đơn điện tử, chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ, lợi ích trong công tác quản lý khi các doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử; thực hiện chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; Hướng dẫn người nộp thuế nắm rõ các quy định về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại Thông tư 132/2018/TT – BTC.

          Thông qua chương trình tập huấn, các doanh nghiệp, cán bộ thuế và người nộp thuế hiểu được lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119, có hiệu lực từ ngày 1/11/2018; trang bị thêm những kiến thức, quy định hiện hành về hóa đơn điện tử, các phần mềm đáp ứng việc triển khai hóa đơn điện tử, đồng thời, thống nhất trình tự các bước xử lý đối với doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh khi thực hiện đăng ký áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử trên các hệ thống ứng dụng của ngành./.

Ngọc Hà – Huy Hưng