Thụy Vân ra mắt mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không 3 sạch xây dựng nông thôn mới”
Cập nhật ngày: 01/07/2019 14:47
Sáng ngày 30/6/2019, tại nhà văn hoá khu xóm Ngoại, Ban chỉ đạo cuộc vận động 5 không, 3 sạch xã Thụy Vân đã tổ chức ra mắt mô hình điểm "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới" và mô hình "Nói không với rác thải nhựa".

        Khu dân cư Xóm Ngoại xã Thụy Vân có 404 hộ, chia thành 16 tổ liên gia. Qua khảo sát, tỷ lệ số hộ trong khu đạt các tiêu chí xây dựng mô hình chiếm 94%.  Tại buổi ra mắt chi hội đã kiện toàn lại Ban vận động “ 5 không, 3 sạch” và thông qua kế hoạch cụ thể, các ngành, các tổ chức xã hội khu dân cư đã ký cam kết thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động đặc biệt là các hộ chưa dạt tiêu chí “ 3 sạch” là: Sạch nhà, Sạch Ngõ, Sạch đồng ruộng và sạch môi trường. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo đã trao 30 chiếc làn, 30 hộp nhựa cho 30 thành viên mô hình "Nói không với rác thải nhựa", tặng 03 xuất quà cho 3 gia đình tiêu biểu thuộc câu lạc bộ gia đình hạnh phúc xóm Ngoại đã có thành tích trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động “ 5 không 3 sạch” gắn với phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư"  và Phong trào thi đua yêu nước" Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”

        Việc triển khai mô hình nhằm phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức Hội tham gia xây dựng NTM thông qua việc thực hiện các tiêu chí "5 không, 3 sạch", góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng; thực hiện các tiêu chí NTM của địa phương và Nghị quyết các cấp Hội đề ra. Trong thời gian tới, Hội LHPN xã Thụy Vân sẽ  tiếp tục triển khai nhân rộng ra mắt mô hình tại chi hội trên địa bàn xã./.

 

                     

Minh Tuyến , Nguyễn Thành – Hội LHPN Thành phố Việt Trì