Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý các trường học trên địa bàn thành phố
Cập nhật ngày: 07/08/2019 17:43
Sáng 7/8, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Việt Trì đã tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý thuộc các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố. Tới dự có đồng chí: Cao Trần Hòa – Uỷ viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố; lãnh đạo UB Kiểm tra Thành ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Tham gia lớp bồi dưỡng, hơn 350 cán bộ, giáo viên thuộc 91 trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo, UB Kiểm tra Thành ủy thông tin những nội dung cơ bản trong một số Nghị quyết, Chỉ thị của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII của Đảng như: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Quy định số 08 – QĐ/TW, ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương”, Nghị quyết số 35 – NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Chỉ thị số 20 – CT/TW về “Tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” cùng một số vấn đề kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố trong 6 tháng đầu năm 2019.

Việc triển khai các lớp bồi dưỡng chính trị hè là một trong những nhiệm vụ thường niên, quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2019 - 2020./.

 

 

Thùy Dung – Huy Hưng