Hội nghị chuyên đề về an toàn thực phẩm
Cập nhật ngày: 09/10/2019 17:34
Sáng ngày 9/10, UBND thành phố Việt Trì phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị chuyên đề về an toàn thực phẩm năm 2019.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về công tác bảo đảm ATTP hiện hành; làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo ATTP; chia sẻ bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý ATTP, việc xử lý tình huống trong các vụ ngộ độc thực phẩm trong những năm gần đây, những nhiệm vụ và giải pháp trong công tác quản lý ATTP trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã tiến hành đánh giá kết quả công tác ATTP trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn thành phố. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn thành phố đã được tổ chức, triển khai một cách toàn diện, kịp thời, hiệu quả. Các cơ quan chức năng đã tiến hành thanh kiểm tra ATTP đối với 936 cơ sở, trong đó có 813 cơ sở đạt chuẩn, phát hiện có 123 cơ sở có vi phạm với tổng số tiền phạt là trên 120 triệu đồng. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhận thức của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và của người dân được nâng lên, do vậy không có vụ tử vong do ngộ độc nào xảy ra trên địa bàn thành phố. 6 tháng cuối năm, thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền từ thành phố đến các phường, xã đối với công tác đảm bảo ATTP, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện về đảm bảo ATTP, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ATTP trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận những kết quả đạt được về công tác vệ sinh ATTP trên địa bàn  6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các phường, xã cần kiện toàn lại Ban Chỉ đạo ATTP của địa phương, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các thành viên, bảo đảm phát huy vai trò, hoạt động của BCĐ; các cấp, các ngành tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về đảm bảo ATTP; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP, đặc biệt phải thường xuyên kiểm tra, giám sát tại các bếp ăn tập thể bán trú tại các trường học để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm./.

                                                                                

                                                                                          

Huy Hưng