Bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II năm 2019
Cập nhật ngày: 18/10/2019 10:31
Ngày 17/10, Thành ủy Việt Trì tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa II năm 2019. Dự và trao chứng chỉ cho các học viên có các đồng chí: Đặng Trần Minh - Phó Bí thư thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy: Nguyễn Văn Lâm - Trưởng Ban tổ chức, Cao Trần Hòa - Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy, Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố.

 

Qua 10 ngày học tập và nghiên cứu, 172 học viên đã được các giảng viên truyền đạt 10 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo Trung ương gồm: Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế- xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và 4 chuyên đề về giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới.

Với tinh thần học tập, nghiên cứu nghiêm túc và tích cực, 100% học viên của lớp bồi dưỡng đã hoàn thành chương trình học và viết bài thu hoạch với kết quả: 46,5% học viên đạt loại giỏi; 53,5% học viên đạt loại khá. Tại lễ bế giảng, các học viên đã được Ban tổ chức lớp học trao chứng chỉ hoàn thành khóa học./.

                                             

 

Minh Chính- Huy Hưng