Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ cơ sở.
Cập nhật ngày: 28/11/2019 10:35
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “Chi bộ có vị trí, vai trò rất quan trọng, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân”. Chi bộ Đảng là đơn vị trực tiếp lãnh đạo tại cơ sở, do đó việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có vai trò vô cùng quan trọng để góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.

Buổi sinh hoạt chi bộ của chi bộ trường THCS Vân Phú - Mandark, Việt Trì diễn ra sau giờ lên lớp, định kỳ vào chiều ngày mùng 6 hàng tháng. Được sắp xếp phù hợp với điều kiện hoạt động của nhà trường nên với 22 đảng viên, thuộc 3 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng, các cuộc họp chi bộ hiện giờ không còn khô cứng nữa mà thay vào đó là không khí dân chủ, thoải mái. Cô Hoàng Thị Thu Hường - Giáo viên Trường THCS Vân Phú Mandark, Việt Trì cho biết “Phương pháp điều hành, về nội dung tôi thấy đổi mới rất là nhiều. Bản thân chúng tôi được phát biểu, và chúng tôi được tham gia với nhiều ý kiến có tính xây dựng, dân chủ và hiệu quả hơn nhiều so với trước đây”

Theo Hướng dẫn số 12 - HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Cấp ủy nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố đã khắc phục tính hình thức, nội dung thiếu cụ thể trong những buổi sinh hoạt chi bộ. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, bí thư chi bộ và đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Nhờ phát huy dân chủ trong thảo luận, khơi dậy được trí tuệ đảng viên, nhiều Nghị quyết đúng và trúng đã được triển khai gắn với những vấn đề mà nhân dân quan tâm, tạo hiệu quả và chuyển biến cho địa phương, đơn vị. Ông Nguyễn Hồng Sơn - Bí thư chi bộ Xóm Mai, xã Trưng Vương, Việt Trì cho biết “Người đứng đầu và cấp ủy dự kiến toàn bộ chương trình, nội dung sinh hoạt. Đấy là một trong những yếu tố nhằm đảm bảo để đảm bảo buổi sinh hoạt có đạt chất lượng hay không, để sau đó, khi triển khai thành văn bản, đảng viên sẽ căn cứ vào đó để chấp hành”Còn với  ông Lưu Đức Thịnh, là một người dân của xóm Mai, xã Trưng Vương, Việt Trì, ông cho biết “Nếu mọi công việc mà người dân đều được bàn bạc và đồng thuận, thì mọi việc trong khu dân cư đều rất thành công. Đảng, chi bộ quyết định và đưa ra nhân dân, nhân dân ủng hộ rồi thì việc gì cũng triển khai rất nhanh, kết quả đều mỹ mãn”

Do sự chỉ đạo sát sao, chất lượng sinh hoạt chi bộ đã từng bước được nâng cao, đảng viên tham gia đầy đủ, trực tiếp đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt qua chấm điểm; người đứng đầu thấy được trách nhiệm của bản thân qua việc chuẩn bị và duy trì nội dung sinh hoạt. Nhiều đơn vị đã gắn và phân công nhiệm vụ chuyên môn, đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng tại các buổi sinh hoạt. Bà Nguyễn Thị Hồng Lan - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Vân Phú Mandark, Việt Trì chia sẻ “Tôi thấy rằng là thay vì hình thức cứng nhắc nghị sự, lắng nghe, ghi chép thì không khí bây giờ rất là sôi nổi, cởi mở. Mỗi một cán bộ đảng viên các đồng chí đều thấy được trân trọng, mỗi ý kiến đóng góp đều được giải đáp một cách thỏa đáng. Và đặc biệt là thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ này, các đảng viên đã phát huy được tinh thần dân chủ, tinh thần phê và tự phê ở tại chi bộ”

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, rất cần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, nhất là Bí thư chi bộ. Mỗi đảng viên cần nêu cao ý thức và trách nhiệm bản thân, để chi bộ thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, để mỗi Nghị quyết sẽ thực sự đi vào cuộc sống./.

 

 

Ngọc Hà – Tiến Dũng