Việt Trì kiểm tra sử dụng vốn vay ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội
Cập nhật ngày: 06/12/2019 14:23
Ngày 05/12, đồng chí Nguyễn Văn Vấn- Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ thành phố đã đi kiểm tra việc sử dụng vốn vay của một số hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố.

Tại các hộ gia đình hội viên phụ nữ đã vay vốn từ nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh qua Hội liên hiệp phụ nữ thành phố, đoàn đã kiểm tra thực tế việc sử dụng vốn vay vào sản xuất, kinh doanh. Thực tế cho thấy, với các mô hình như: nuôi gà đẻ trứng, kinh doanh tổng hợp, rửa xe hay chế biến bún… các hộ đều đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, phục vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống kinh tế gia đình, góp phần tạo công ăn việc làm cho một lượng lao động nhất định, đời sống từng bước được nâng lên.

Lãnh đạo thành phố Việt Trì và lãnh đạo ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố đã bày tỏ sự vui mừng vì người dân đã sử dụng hợp lý tiền vốn vay, Ngân hàng chính sách cũng sẵn sàng bổ sung nguồn vốn vay cho các hộ để mở rộng sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu, các hộ gia đình sử dụng vốn vay hợp lý, phát triển ngành nghề, nâng cao kinh tế gia đình cũng  cần đi đôi với bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị; góp phần cùng thành phố xóa đói, giảm nghèo./.

Minh Chính- Huy Hưng