Việt Trì phát triển nông nghiệp đô thị
Cập nhật ngày: 06/02/2020 11:15
Trong cơ cấu kinh tế của Việt Trì, sản xuất nông nghiệp chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, song với thành phố, nông nghiệp lại đóng vai trò rất quan trọng bởi đây là nguồn cung sản phẩm nông nghiệp chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân khu vực đô thị. Do đó, để phát triển nông nghiệp đô thị một cách bền vững, thành phố đã có những chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ, khuyến khích nông nghiệp phát triển.

Nông nghiệp đô thị là hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn chặt với hệ thống kinh tế - xã hội của đô thị, chịu sự tác động bởi quy hoạch, kế hoạch, chính sách và nhu cầu của đô thị, do đó, để phát triển nông nghiệp đô thị một cách bền vững, thành phố đã tiến hành xây dựng quy hoạch và có kế hoạch sử dụng đất một cách hợp lý, hài hòa; chuyển đổi những vùng đất năng suất, hiệu quả thấp sang các ngành nghề mang lại giá trị sử dụng cao hơn. Không phát triển công nghiệp những vùng đất màu mỡ, có lợi thế cho sản xuất nông nghiệp. 

Ông Phan Thanh Dương-Trưởng phòng Kinh tế thành phố trao đổi: Song song với công tác quy hoạch, thành phố tiến hành sử dụng đất theo hướng tập trung, chuyên canh, có chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, áp dụng các chính sách ưu đãi về sử dụng đất, về vốn; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, đưa những giống có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất… Đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng trung tâm giao dịch, chợ đầu mối, để giới thiệu, quảng bá sản phẩm; hỗ trợ xây dựng và tạo lập nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm nông nghiệp. Đây chính là những giải pháp then chốt, có tính chất quyết định đến tốc độ, chất lượng và hiệu quả của quá trình chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp đô thị.

Hiện nay, diện tích đất nông nghiệp của thành phố có trên 5.400ha, trong đó, diện tích đất trồng lúa 2 vụ gần 3.300ha. Nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp đô thị phát triển, thành phố đã có nhiều cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ người dân chuyển đổi phương thức sản xuất, cơ cấu cây trồng. Qua tìm hiểu được biết, thành phố đã thực hiện cơ chế hỗ trợ một phần kinh phí về giống, vật tư, phân bón cho các mô hình sản xuất điểm; hỗ trợ, tạo điều kiện cho những hộ đầu tư mở rộng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, theo hướng hàng hóa. Tổng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp đô thị giai đoạn 2015-2019 của thành phố trên 4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Việt Trì tập trung phát triển theo hình thức sản xuất chuyên canh, đặc trưng vùng; áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ, an toàn sinh học, theo tiêu chuẩn VietGAP và liên kết tiêu thụ sản phẩm; mở rộng diện tích trồng lúa chất lượng cao, khuyến khích sản xuất liền vùng, cùng trà, cùng giống, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, tăng diện tích trà xuân muộn trên 75% và trà mùa sớm trên 60% tổng diện tích gieo cấy. Cùng với phát triển cây lúa chất lượng cao, thành phố dần hình thành một số mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa như: Sản xuất rau an toàn tại các xã, phường: Tân Đức, Sông Lô, Bạch Hạc; trồng chuối Tây Thái Lan tại xã Sông Lô, bưởi Diễn tại xã Hy Cương; trồng thâm canh một số giống dưa thơm, dưa lưới ứng dụng công nghệ cao tại xã Hùng Lô; trồng thanh long ruột đỏ kết hợp nuôi ong lấy mật tại xã Kim Đức; trồng hoa đào, hoa mai tại xã Kim Đức, Thanh Đình, Chu Hóa, Hy Cương; chăn nuôi bò thịt, lợn, gà, cá tại phường Minh Phương, xã Chu Hoá, Kim Đức... Các mô hình đã mang lại hiệu quả, giúp người lao động yên tâm sản xuất.

Có thể thấy, việc chuyển dịch cơ cấu theo hướng nông nghiệp đô thị của thành phố không chỉ giúp nâng cao giá trị sử dụng đất; tăng thu nhập cho người lao động mà còn giúp nâng cao sức cạnh tranh cho các sản phẩm trong điều kiện hội nhập. Ngoài ra nông nghiệp đô thị còn góp phần tạo môi trường sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thân thiện với con người, với xã hội, mở hướng đi chiến lược, đưa nông nghiệp đô thị phát triển bền vững. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông nghiệp của Việt Trì đã đạt 42 triệu đồng/năm. 

Để nông nghiệp đô thị phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới, thời gian tới, thành phố Việt Trì tiếp tục hoàn thiện, bổ sung quy hoạch, xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; tập trung quy hoạch chi tiết vùng sản xuất, chế biến gắn với quy hoạch hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh dồn đổi, tích tụ ruộng đất để hình thành vùng chuyên canh, thâm canh tập trung; tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn./.

 

PTO