Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2020
Cập nhật ngày: 13/02/2020 14:39
Ngày 7/2/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 393/KH-UBND về triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1 năm 2020.

Theo đó, việc vệ sinh, khử trùng, tiêu độc sẽ được thực hiện tại các khu vực chăn nuôi tại các hộ gia đình và các chợ trên địa bàn 225 xã, phường, thị trấn của 13 huyện, thành, thị. Các cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ động vật, cơ sở ấp trứng gia cầm tự thực hiện thường xuyên theo quy trình kỹ thuật. Thời gian thực hiện từ 15/02/2020 đến 15/3/2020, trong đó triển khai khử trùng đồng loạt 2 lần/đợt; đồng thời các hộ chăn nuôi chủ động khử trùng chuồng trại định kỳ, thường xuyên bằng vôi bột.

Đối với các hộ chăn nuôi, UBND cấp xã thành lập các tổ phun hóa chất khử trùng tại các hộ chăn nuôi. Đối với các chợ, Ban quản lý các chợ thực hiện phun hóa chất khử trùng sau mỗi buổi chợ. Đối với chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ động vật, cơ sở ấp trứng gia cầm, chủ cơ sở tự thực hiện khử trùng thường xuyên theo qui trình kỹ thuật.

Thông qua vệ sinh, khử trùng, tiêu độc nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh tồn tại trong môi trường, giảm nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi và nguy cơ lây lan dịch bệnh sang người; nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng bệnh, góp phần đảm bảo an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi./.

 

PhuthoPortal