Phường Minh Phương: Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Cập nhật ngày: 18/06/2020 14:19
Ngày 18/6, phường Minh Phương đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Trần Minh – Phó Bí thư thường trực Thành ủy; Nguyễn Văn Lâm - Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Hoàng Dân Mạc – nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh.

        Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ phường Minh Phương lãnh, chỉ đạo, hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 14/15 chỉ tiêu đề ra. Thu ngân sách Nhà nước đạt 54.535 triệu đồng, tăng bình quân 30%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,71%, giảm 0,39% so với đầu nhiệm kỳ; bình quân mỗi năm có 117 lao động được giải quyết việc làm; 89% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Các thành phần kinh tế phát triển ổn định, theo hướng thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, phát triển đồng đều ở các khu dân cư; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy. Công tác quy hoạch cán bộ có nhiều đổi mới, có tính kế thừa; hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư được xây dựng, củng cố. Bình quân mỗi năm, Đảng bộ phường kết nạp 09 đảng viên mới; 100% MTTQ và các đoàn thể đạt vững mạnh. Hàng năm, chính quyền đạt vững mạnh, 83% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

        Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ phường Minh Phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phát huy tiềm năng, tranh thủ mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả 02 khâu đột phá “Phát triển kinh tế theo hướng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng đô thị văn minh, văn hóa”. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, phát huy tốt vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, phấn đấu thực hiện 15 chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra.

        Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Minh Phương được tổ chức thành công với việc nhất bầu chọn 15 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Thùy Dung – Tiến Dũng