Trên 100 điểm đo thân nhiệt tại các điểm thi tốt nghiệp THPT
Cập nhật ngày: 07/08/2020 15:23
Để đảm bảo Y tế, phòng chống dịch bệnh nói chung, phòng chống dịch COVID-19 nói riêng tại các điểm thi tốt nghiệp THPT, Sở Y tế đã có văn bản số 1638/SYT-NVY&QLHN gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị, và bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn tỉnh tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Bố trí đủ nhân lực cho hoạt động đo thân nhiệt tại các điểm thi. Toàn tỉnh sẽn có trên 100 điểm đo thân nhiệt tại các điểm thi.

       Ngoài ra, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn khẩn trương rà soát các trường hợp trong danh sách trở về từ Đà Nẵng, đặc biệt là các trường hợp theo thông báo khẩn của Bộ Y tế để nắm bắt kịp thời các thí sinh, lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng khác là F0, F1, F2 tại địa phương; thông tin kịp thời với Trưởng điểm thi, Ban Chỉ đạo thi, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế để áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định. 

       Chỉ đạo cán bộ y tế thường trực tại điểm thi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm; thường xuyên, chủ động nắm bắt tình hình tại điểm thi; chủ động liên hệ, kết nối với các tổ cấp cứu tại Bệnh viện/Trung tâm Y tế để kịp thời xử lý các tình huống, diễn biến có thể xảy ra. Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị phải trực tiếp thường trực, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo Y tế, phòng chống dịch bệnh nói chung, phòng chống dịch COVID-19 nói riêng tại các điểm thi tốt nghiệp THPT. 

       Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai phun khử khuẩn khu vực chấm thi, làm phách và chấm phúc khảo, hướng dẫn các cơ quan này chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, thực hiện đúng các hoạt động và quy trình phòng chống dịch COVID-19 trong suốt quá trình chấm thi, làm phách và chấm phúc khảo. Giao Bệnh viện đa khoa tỉnh hỗ trợ công tác thường trực cấp cứu, chăm sóc Y tế cho đội ngũ cán bộ làm thi trong suốt quá trình chấm thi, làm phách và chấm phúc khảo./.

 

Theo PTĐT