Việt Trì tập huấn Điều lệ và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam
Cập nhật ngày: 12/08/2020 14:32
Ngày 12/8, Liên đoàn lao động thành phố Việt Trì đã tổ chức tập huấn Điều lệ và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII cho các Ủy viên BCH, Ủy viên UBKT LĐLĐ Thành phố và Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố.

       Trong thời gian 1 buổi sáng, các thành viên tham gia tập huấn đã được nghe báo cáo nhanh kết quả cũng những điểm mới tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ XI; Đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới.

       Các thành viên tham gia tập huấn cũng đã được phổ biến Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Một số nội dung bổ sung và thay đổi như Nguyên tắc hoạt động, Huy hiệu Công đoàn Việt Nam; Một số quyền và nhiệm vụ của đoàn viên; Thủ tục gia nhập Công đoàn; Điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn các cấp…

          Thông qua chương trình tập huấn, nhằm giúp cho cán bộ Công đoàn chủ chốt nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Điều lệ và hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII để tổ chức thực hiện và triển khai cho cán bộ công đoàn cấp cơ sở trực thuộc./.

 

Ngọc Hà – Tiến Dũng