Tích cực rà soát, lấy mẫu xét nghiệm, giám sát sức khỏe đối với người trở về từ Hải Dương và các trường hợp tiếp xúc gần với các ca bệnh Covid-19
Cập nhật ngày: 16/02/2021 10:39